Gerelateerd nieuws

Onderzoek harmonisatie NTA8800 en Europese energieprestatie-eisen

Op 19 september 2023 kwam de NTA8800 projectgroep bijeen voor periodiek voortgangsoverleg. Tijdens dit overleg werd namens het ministerie van BZK medegedeeld dat er een onderzoek zal worden gestart naar de samenhang tussen de energieprestatie-eisen van warmtepompen zoals die in de EU worden gesteld en zoals die in de NTA8800 zijn opgenomen. Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken waar deze samenhang ontbreekt en op welk vlak er wijzigingsvoorstellen nodig zijn voor harmonisatie van de Nederlandse en Europese technische afspraken.

Bepalingsmethode

NTA staat voor ‘Nederlandse Technische Afspraken’.  Daarbinnen is de NTA8800 de bepalingsmethode die sinds 1 januari 2021 geldt om de energieprestatie voor gebouwen in Nederland te bepalen en te stimuleren. Op Europees niveau is er de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), die hetzelfde doel nastreeft maar dan voor gebouwen in de Europese Unie. Bij het bepalen van de energieprestatie van gebouwen moet o.a. rekening worden gehouden met de klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten het gebouw, de eisen voor het binnenklimaat en de kosteneffectiviteit.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek, zoals aangekondigd namens het ministerie van BZK, is dat er ‘signalen’ zijn dat er op mogelijk marktverstoring plaatsvindt door het gebruik van de verschillende bepalingsmethoden.

Aannames en onzekerheden

Tijdens het overleg van de NTA8800 projectgroep van 19 september jl, was er geen afgevaardigde van het ministerie van BZK aanwezig. Zodoende konden vragen vanuit Vereniging Warmtepompen naar een planning, verzoek om betrokkenheid vanuit onze branche(vereniging) en de omgang met onzekerheden hangende het onderzoek (nog) niet worden beantwoord. De aanname die er werd gedaan, dat alle lopende acties m.b.t. de NTA8800 kunnen voortgaan zoals gepland is niet juist, aangezien in de uitvoering van wijzigingsvoorstellen in de NTA8800 zaken worden geprioriteerd ter voorbereiding op verdere harmonisatie met de EPBD. Wij hebben dit nadrukkelijk in de notulen van de projectgroepvergadering laten vastleggen.

Gezien het belang van dit onderwerp voor onze branche is het belangrijk dat u van deze ontwikkelingen op de hoogte bent, ook al kunnen wij nog geen concreter nieuws melden met betrekking tot planning, betrokkenheid en inhoudelijke zaken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven