Gerelateerd nieuws

Wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties vraagt continue aandacht

Wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties vergt continue aandacht. Niet alleen omdat deze voortdurend aan verandering onderhevig is, maar ook omdat beheerders en eigenaren de huidige regelgeving moeten interpreteren naar hun eigen situatie. Af te vinken checklisten worden niet alleen uitgebreider, maar vergen ook steeds meer expertise.

Op dinsdag 17 mei organiseren Building G100 en Sertum een interactieve training (i-Training) over wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties. Met deze i-Training krijgen gebouwbeheerders, -eigenaren, adviseurs, assetmanagers, facilitair managers en overheden praktische en actuele informatie over de toepassing van wet- en regelgeving. Wat in 2019 leek op een eenmalige training is inmiddels tot een vast terugkerend jaarlijks event geworden.

Wie is verantwoordelijk?

In 2018 nam Martijn Beckers van Building G100 contact op met Marcel Ponjée van Sertum, register voor onderhoudskundigen vastgoed. Eén van de leden van zijn kennisnetwerk van onafhankelijke  eindgebruikers in vastgoedbeheer was van huisinstallateur gewisseld en werd door de nieuwe contractant geconfronteerd met een forse lijst met accuut op te lossen tekortkomingen in wettelijke verplichtingen. De opdrachtgever veronderstelde tegen beter weten in dat de installateur verantwoordelijk was om hem up-to-date te houden van de actuele verplichtingen.

Martijn: “De leden van de Building G100 beheren voornamelijk technische gebouwautomatiseringssystemen, en daardoor wist ik wel dat wet- en regelgeving complexe materie is. Het contact met Sertum maakte me duidelijk dat de gebouwbeheerder als opdrachtgever verantwoordelijk is. Echter hoe borg je dat, en hoe kun je als opdrachtgever vertrouwen op de kennis van je contractpartijen?”

Sertum

Naar aanleiding hiervan organiseerde Building G100 een eerste bijeenkomst met Sertum om met de gebouwbeheerders hierover in gesprek te gaan. Het centrale thema werd al snel duidelijk: Hoe houd ik het overzicht en hoe blijf ik actueel? Marcel Ponjée, bureaumanager van Stichting Sertum hierover: “Sertum geregistreerden moeten jaarlijks een verplicht programma Permanente Educatie volgen. Wet- en regelgeving is hierin zeer prominent. Van het intensieve programma dat de geregistreerden moeten volgen is een voor de markt toegankelijke praktische training ingericht. Hierbij wordt verwezen naar het zakboekje ‘Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties’ dat jaarlijks aan de geregistreerden wordt verstrekt”. In de training gaat het over de toepassing van het boekje, de actualiteit en worden praktijkvoorbeelden gegeven.

 

Toepasselijke regelgeving

Gebouweigenaren en beheerders moeten ervoor zorgen dat hun gebouwen en installaties voldoen aan het Bouwbesluit. Echter behalve het Bouwbesluit heb je ook te maken met andere regelgeving zoals onder andere de drinkwaterwet, arbo- en milieuwetgeving, Europese regelgeving op het gebied van energie (EPBD), en overige keurings- en onderhoudsverplichtingen. De zorgplicht, omschreven in de woningwet en in het Bouwbesluit, legt beheerders de verplichting op om een veilige omgeving te waarborgen. Om aansprakelijkheid bij incidenten en ongevallen te kunnen voorkomen, moet je als eigenaar of beheerder aantonen dat je “compliant” bent, dat betekent dat processen aantoonbaar geborgd moeten zijn conform actuele wetgeving en normen.

Veranderingen

In de sessie gaan de docenten in op komende regelgeving en herhalen relevante regelgeving die onvoldoende opvolging krijgen. Een voorbeeld hiervan is de verplichting om kantoorgebouwen in 2023 minimaal op energielabel C te hebben. Dit is al jaren bekend, maar toch voldoet pas zo’n 45% hieraan. Voorbeelden voor komende regelgeving zijn verplichte periodieke keuringen van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen, de wet kwaliteitsborging die ook gevolgen heeft voor renovatie en verbouw, de omgevingswet waarbij het Bouwbesluit opgaat in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, regelgeving op het gebied van  laadinfrastructuur en verplichte energiemonitoring. Zo maar een greep uit de thema’s in 2022.

i-Training

De i-Training is eerder verzorgd in februari en wordt herhaald op dinsdag 17 mei 2022 in Kinepolis te Utrecht van 14.00 tot 17.00 uur. Aanmelden voor de training kan via de volgende link: www.sertum.nl/product/8070-3-online-training-wet-en-regelgeving-2021/. Leden van Building G100 kunnen inschrijven met ledenkorting via info@BuildingG100.nl

Meer info: https://buildingg100.nl/i-training-wet-regelgeving-2022/

Martijn Beckers
Marcel Ponjée
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven