Gerelateerd nieuws

11 gemeenten ontvangen € 22 miljoen om winkelgebied aan te pakken

Maar liefst 11 gemeenten krijgen financiële ondersteuning om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Dat is het resultaat van de 1e ronde van het programma Impulsaanpak winkelgebieden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gemiddeld krijgt elke gemeente een bedrag van € 2 miljoen. De beschikbare € 22 miljoen voor deze 1e ronde is daarmee volledig toegekend.

Goedgekeurde projectaanvragen

De 11 gemeenten die de ondersteuning ontvangen zijn: Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen. In totaal vroegen 16 gemeenten financiële ondersteuning aan. Aan de overige 5 projectaanvragen kende de beoordelingscommissie geen ondersteuning toe omdat deze niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden. In een volgende ronde mogen deze gemeenten, als ze dat willen, opnieuw een projectvoorstel indienen.

Minister Adriaansens vertelt: “Het aanpakken van winkelgebieden is bij veel gemeenten noodzakelijk. Dat laat dit resultaat wel zien. De detailhandel in de winkelgebieden staat door online shopping altijd onder druk. Lege panden en de verloedering van winkelgebieden zorgen voor een minder leefbare en onaantrekkelijke binnenstad. Ik ben blij dat we die ontwikkeling tegengaan door deze 11 gemeenten in totaal € 22 miljoen aan financiële ondersteuning toe te kennen om hun winkelgebieden aan te pakken.”

Aantrekkelijk maken winkelgebieden

Tot en met 30 mei 2022 konden Nederlandse gemeenten financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken. Door het gebied anders vorm te geven en de kwaliteit van panden en de openbare ruimte te verbeteren, ontstaat een prettigere winkelervaring. In de projecten die een ondersteuning ontvangen, is aandacht voor bijvoorbeeld:

  • looproutes
  • afwisseling van het winkelaanbod
  • toegankelijkheid
  • de uitstraling van het winkelgebied

Ook wordt het winkelgebied compacter en daarmee aantrekkelijker gemaakt door vierkante meters winkeloppervlak te vervangen voor andere functies, zoals wonen en openbaar groen. Naast dat gemeenten zich inzetten, hebben private investeerders ook een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de projecten.

Weten hoe de 11 gemeenten hun winkelgebieden aanpakken? Op de pagina Resultaten 1e ronde Impulsaanpak winkelgebieden leest u meer over de projecten.

Programma Impulsaanpak winkelgebieden

Wilt u voor uw gemeente ook een aanvraag indienen? Dat is mogelijk tijdens de nieuwe ronde van de Impulsaanpak winkelgebieden. Deze 2e ronde van het programma is open van 14 november tot en met 5 december 2022. U kunt dan uw projectplan voorleggen aan onafhankelijke experts. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven