Zundert Floreert

Gerelateerd nieuws

Zundert Floreert

 

Door het ondertekenen van het convenant Zundert Floreert werden de afspraken officieel bekrachtigd. Met ruim 250 initiatieven, 7 gebiedsvisies en een nieuwe manier van samenwerken is veel bereikt.

Om het Zundertse buitengebied, dat te maken heeft met agrarische leegstand en klimaatverandering, vitaal te houden werd twee jaar geleden een pilot gestart om aan oplossingen te werken. Inwoners van zeven gebieden in de gemeente deelden tijdens de pilot hun wensen en ideeën voor het buitengebied. Zij namen zelf het voortouw voor plannen en initiatieven en hebben zo mede bepaald over de toekomst van hun eigen gebied. Nu komt er een einde aan de pilot. Maar dat betekent voor de Zundertse gemeenschap geen einde, het betekent juist een begin. Het begin van een nieuwe manier van (samen)werken met elkaar, van Zundert Floreert.

Nieuwe werkwijze Zundert Floreert

De partners onderzoeken bij elk initiatief of en hoe de meerwaarde van de ‘Zundert Floreert’-werkwijze mogelijk is. Partijen maken voor zichzelf én voor elkaar de volhoudbare condities. Via concrete initiatieven dragen steeds meer partijen bij aan het realiseren van de droom: Kop omhoog, handen uit de mouwen, armen uitgestrekt.
In Zundert worden overheden, terreinbeheerders en burgers uitgenodigd om met de ondernemers te floreren. Het doel is dat er ook na droge maanden water is voor ondernemers en natuur. De kernen en het buitengebied maken van het hele grondgebied een krachtig ‘Praktijkcentrum voor extreem weer’. De mensen in het gebied doen samen wat nodig is om het gebied stap voor stap gezonder, toekomstbestendiger, en robuuster te maken.

Ondertekening samenwerkingsconvenant ‘Zundert Floreert’
Zundert mag trots zijn op de oogst van de pilot. Tijdens het 1e Oogstfeest stonden de aanwezigen hierbij stil. En werd er ook vooruit gekeken. Zodat er samen gewerkt kan blijven worden aan de gezamenlijke droom: Zundert Floreert. Daarom bekrachtigden de drie overheden, de dorpsraden, ZLTO en Treeport hun samenwerking door het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant.

Partners aan het woord

Susan van Ostaayen, ZLTO en gebiedsregisseur gebied Hulsdonk: ‘In Hulsdonk zijn ondernemers en bewoners echt met elkaar in gesprek gegaan. Samen is er een gebiedsvisie opgesteld waar we achter staan.’

Gerard van Hassel, vertegenwoordiger namens de dorpsraden in Zundert: ‘Ik Floreer kan nooit zo goed zijn als Zundert floreert. Zeker bij grote initiatieven in een gebied, kun je samen meer bereiken. Wij als dorpsraden hebben als doel om mensen met elkaar in verbinding te brengen.’

David Bömer, Treeport en gebiedsregisseur gebied de Eldert: ‘Belangrijk inzicht is dat je vooral met elkaar in gesprek moet blijven. Gewoon aan de keukentafel zitten en vertellen wat je van plan bent. Vaak blijkt dat de buren ook wel plannen hebben. Als je er samen naar kijkt, kun je elkaar juist versterken in plaats van elkaar in de weg zitten.’

Gedeputeerde Erik Ronnes Provincie Noord-Brabant: ‘De pilot is een waardevolle proef gebleken die ons zeker gaat helpen in de toekomst. Vooral waardevol is de samenwerking tussen de drie overheden, waarbij niet meer sectoraal, maar integraal wordt gewerkt.’

Alwijn Ten Cate, dagelijks bestuur Waterschap Brabantse Delta: ‘Het waterschap heeft de kans gekregen om het belang van kwalitatief goed en voldoende water in een aantal pilotgebieden concreet te laten zien. Bijvoorbeeld met het maken van een perspectievenkaart voor water in het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Iets waar we samen mee verder kunnen!

“Het intensief samenwerken in de gebieden zorgde voor veel meer betrokkenheid van alle mensen. Ook de enorme betrokkenheid van de provincie en waterschap mag genoemd worden. Deze nieuwe manier van samenwerken gaan we hier in Zundert met veel plezier voortzetten”, aldus wethouder gemeente Zundert Ellie Kools.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven