Gerelateerd nieuws

Quickscan toont in één dag brandveiligheidsklasse aan  

BrandveiligNL ontwikkelt label met verzekeraars en brandweer

BrandveiligNl heeft een quickscan ontwikkeld waarmee al na één dag een brandveiligheidslabel wordt toegekend aan een gebouw. ‘’Een uniek systeem, dat we hebben bedacht en ontwikkeld in samenwerking met de brandweer en verzekeraars,’’ zegt Jeroen Jansen van BrandveiligNL.  

Brand in je bedrijf wil je natuurlijk tot elke prijs voorkomen. Niet alleen kan het vuur een pand volledig in de as leggen en gevaar opleveren voor mensenlevens, ook de productie kan stil komen te liggen. Brand veroorzaakt in ons land jaarlijks zo’n 200 miljoen euro aan schade.

Het label toont aan in welke brandveiligheidsklasse een pand valt:  A t/m F. Jansen: ‘’Vergelijk het maar met het energielabel, daar heb je ook verschillende gradaties. Wij faciliteren het label met drie partijen: KOERS Groep, WL Techniek en BrandveiligNL . Tijdens de uitvoering van de scan wordt gekeken naar drie elementen, die we samenvatten onder de noemer BIO.  Ten eerste is dat de bouwkundige brandveiligheid, zoals weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in brandwerende scheidingen. Als tweede worden de aanwezige installaties gescand. Zijn er brandmeldinstallaties aanwezig en werken ze? Als derde de organisatie rondom het thema brandveiligheid, zoals de bedrijfshulpverlening en jaarlijks verplichte keuringen. Voldoet deze aan de eisen uit het bouwbesluit?  De drie onderdelen moeten wel in hun samenhang voldoen aan alle brandveiligheidseisen. Een gebouw krijgt bijvoorbeeld een slechter label als de bouwkundige brandveiligheid en de installaties op orde zijn, maar de bedrijfshulpverlening niet. ‘’

 Wetgeving

Jansen: ‘’Met de komst van het BIO label spelen we in en lopen we vooruit op nieuwe wetgeving. De drie elementen die leiden tot labelling vinden we namelijk ook terug in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), de opvolger van het Bouwbesluit. BBL heeft echter nog geen rechtskracht gekregen omdat het nog niet in werking is getreden. Vanaf januari 2023 treedt ook de nieuwe Omgevingswet in werking. Op dat moment maakt ook het Bouwbesluit plaats voor haar opvolger. Veel van de regels en voorschriften uit het Bouwbesluit worden rechtstreeks in het BBL overgenomen, ook als het gaat om brandveiligheid. Het is belangrijk dat het oude Bouwbesluit wordt geactualiseerd. Denk bijvoorbeeld aan eisen die nodig zijn in verband met  onveilige situaties die ontstaan door het veelvuldig gebruik van lithiumbatterijen bij bijvoorbeeld elektrische auto’s of in laptops in een kantooromgeving. De scan en dus het daaruit voortvloeiende label maakt direct inzichtelijk aan welke brandveiligheidseisen een gebouw voldoet en wat er moet gebeuren om zaken die niet goed zijn, te verbeteren.’’

Eindverantwoordelijk

Bij de brandveiligheid in een pand zijn in hoofdzaak vier partijen betrokken: de brandweer, eigenaar/verhuurder, gemeente als vergunningverlener en toezichthoudende instantie en de verzekeraar. ‘’De gebouweigenaar is wettelijk gezien altijd eindverantwoordelijk voor de brandveiligheid in zijn pand. Dus het is essentieel om een pand goed door te laten lichten op eventuele gebreken. De quickscan wordt in één dag(deel) uitgevoerd en dan heeft de gebouweigenaar ook meteen inzicht in de brandveiligheid van zijn pand en het antwoord op de vraag welk label hij krijgt. Ook ontvangt hij aanbevelingen wat hij moet doen om de veiligheid te verbeteren en een hoger label te halen. Voor het uitvoeren van verbeteringen kunnen wij hem een aantal partijen aanbevelen. Het mag duidelijk zijn dat labeling ook gevolgen heeft voor de mate van verzekerbaarheid. We hebben de scan inmiddels bij meerdere panden van beleggers uitgevoerd en is succesvol gebleken.

Groot voordeel van het label is volgens Jansen onder andere dat de brandweer op weg naar een brand aan de hand van het BIO label al meteen kan zien in welke  brandveiligheidsklasse een gebouw valt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het aanvalsplan.’’

Meer informatie: kijk op www.brandveilignl.com

\"\"

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven