Brightlands Circular Space

Gerelateerd nieuws

30 miljoen uit Groeifonds voor Brightlands Circular Space

Het programma Brightlands Circular Space (BCS) ontvangt 30 miljoen euro subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds. Mede hierdoor kan de komende acht jaar verder worden geïnvesteerd om op het gebied van circulaire economie kansrijke innovaties door te ontwikkelen tot marktrijpe, commerciële toepassingen.

Brightlands Circular Space

Het Brightlands Circular Space-programma helpt de duurzame en circulaire transitie te versnellen door op een laagdrempelige manier de beschikbare kennis en kunde uit te wisselen tussen tal van betrokken partijen en die kennis en kunde verder te ontwikkelen. Die gezamenlijke partijen zijn actief binnen het overkoepelende landelijke programma Duurzame Materialen NL waaraan uit het Nationaal Groeifonds in totaal 220 miljoen euro is geoormerkt, waarvan dus 30 miljoen euro voor BCS.

Partners

In het BCS-programma zijn Brightlands Chemelot Campus, SABIC, TNO en de Universiteit Maastricht de leidende partners. BCS komt voort uit het overkoepelende Chemelot Circular Hub en het Circular Economy Action Plan (CEAP) waarin veel regionale partijen samenwerken.

 

Open infrastructuur

De aanpak van Brightlands Circular Space maakt de cirkel rond. Na het inzamelen, sorteren en voorbehandelen komen we tot de duurzame verwerking van gebruikte plastics tot materialen die opnieuw worden ontworpen zodat ze kunnen worden hergebruikt. Door het steeds hergebruiken van plastic materialen wordt het grootschalige verbranden van plastics een halt toegeroepen. Binnen BCS is ruimte voor experiment, oplossing van vraagstukken, toepassen van innovatieve technologie, onderzoek en (praktijk)onderwijs met efficiënt gebruik van ‘up to date’ apparatuur. Alles is gericht op de transitie naar een circulaire economie en op maatschappelijk en economisch rendement voor de regio en Nederland.

Europa

De toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds is in korte tijd de tweede impuls die toegekend wordt aan BCS. In februari werd namelijk bekend dat ook het programma SYSCHEMIQ op 9,6 miljoen euro kan rekenen vanuit het Europese Horizon Europe. Hier zijn de middelen bestemd voor een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma gericht op een demonstratieproject. Ook bij dit programma zijn Brightlands Chemelot Campus, SABIC, TNO, Universiteit Maastricht als leidende partners betrokken.

 

Erkenning

Voor Lia Voermans, directeur Brightlands Circular Space bij Brightlands Chemelot Campus, is de bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds van groot belang: ‘Circulariteit van plastics draagt in hoge mate bij aan de cruciale opgave om tot een circulaire economie te komen. De rol van de regio en een ecosysteem van samenwerkende partijen zoals op Brightlands Chemelot Campus is daarbij van groot belang. Ik ben oprecht blij dat de groeifondscommissie onze bijzondere ketensamenwerking-aanpak expliciet als positief heeft genoemd. Met vertrouwen gaan we de komende jaren met de betrokken overheden, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijspartijen en consumenten samen met Duurzame Materialen NL aan de slag om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven