Gerelateerd nieuws

39 rijksmonumenten krijgen subsidie voor restauratie

De provincie Noord-Holland heeft €5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 39 rijksmonumenten.

Dit jaar krijgen onder andere de Lichtfabriek in Haarlem, de Portugese Synagoge in Amsterdam, de Slotkapel in Egmond a/d Hoef, het Witte Kerkje in Heiloo en het Knipscheerorgel in Wieringen subsidie.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. In 2021 zijn er 69 aanvragen ingediend, waarvan er 39 gehonoreerd zijn. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, orgels en industrieel erfgoed.

Het geld wordt onder andere besteed aan de restauratie van een orgel (bijv. Lutherse kerk, Edam) en de restauratie van een kerktoren (bijv. Ransdorp en Broek op Langedijk). Voor Gemaal Cruquius is er een bijdrage voor de restauratie van de gietijzeren onderdelen van dit gemaal onder de waterlijn. In deze bijlage (pdf, 80,3 kB) staat een overzicht van de gesubisideerde projecten van 2021.

Rijksmonumenten van betekenis
De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven