Gerelateerd nieuws

5 jaar slimme en duurzame mobiliteit in Oost-Nederland

Ongeveer 90 aanwezigen van gemeenten, Rijk en provincies Overijssel en Gelderland blikten donderdag 30 maart 2023 terug op de resultaten van het GO VOORT-programma 2018-2023 én vooruit op de toekomst. Al 5 jaar werken we met elkaar aan slimme en duurzame mobiliteit.
 

Overijssel en Gelderland bereikbaar en veilig houden

De Smart Mobility Dag Oost-Nederland stond in het teken van inspiratie en afspraken maken voor de toekomst. Alle aanwezigen zetten zich in om Overijssel en Gelderland bereikbaar en veilig te houden. Slimme en duurzame toepassingen zorgen dat de bestaande infrastructuur beter wordt gebruikt. En dat inwoners, ondernemers en bezoekers duurzaam, vlot en veilig kunnen reizen in Oost-Nederland. Tijdens de dag deelden de diverse overheden kennis met elkaar. Daardoor werken we efficiënter en bereiken we meer. 

Samen sterker

We werken samen aan landelijke slimme en duurzame mobiliteit. Als wegbeheerders digitaliseren we gezamenlijk onze verkeersdata, zoals data over wegwerkzaamheden, parkeren en verkeersborden. Door samen te werken gaan we efficiënter om met de capaciteit die we als overheden in Oost-Nederland hebben. We maken over deze verkeersdata afspraken met navigatieapps en zorgen op regionaal niveau dat het verkeer sneller en veiliger doorstroomt. Hierdoor is het mogelijk om sluipverkeer langs schoolzones voorkomen. 

Leren van en met elkaar

Hoe gaan we om met een aanvraag voor een laadpaal? Of hoe zorgen we voor meer gebruik van deelmobiliteit, dus deelauto’s en deelfietsen? Daar heeft een collega-gemeente of -provincie al goede voorbeelden over. Zo hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar benutten we elkaars kennis. We bespraken verschillende thema’s tijdens workshops en deden inspiratie op over gedrag in het verkeer. Samen met Rijkswaterstaat spraken we over hoe wegbeheerders hinder door wegwerkzaamheden kunnen beperken door slim te bouwen, slim te plannen en slim te reizen. Tot slot ervoeren we met een testrit hoe de Intelligente SnelheidsAssistent (ISA) werkt. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven