Gerelateerd nieuws

Aanhoudende prijsstijgingen voor nieuwbouw bevestigen dat Belgische woningmarkt aan twee snelheden beweegt

In het derde kwartaal van 2023 bleven de prijzen van nieuwbouwvastgoed in België verder stijgen, in weerwil van aanhoudende signalen over een afkoeling op de algemene vastgoedmarkt. De uiteenlopende trends tussen de gewesten zetten zich ook verder. Zeker in het segment van de nieuwbouwhuizen drijven Vlaanderen en Wallonië uit elkaar. Dit blijkt uit de Nieuwbouwbarometer, een initiatief van buurtontwikkelaar Matexi en vastgoeddataplatform Realo dat de prijsevoluties van de Belgische nieuwbouwvastgoedmarkt in kaart brengt.

De resultaten voor het derde kwartaal van 2023 tonen aan dat de Belgische nieuwbouwmarkt nog steeds een stijgende prijsevolutie kent. De prijzen van een gemiddeld nieuwbouwhuis en -appartement stegen respectievelijk met 0,25% en 1,32% ten opzichte van het vorige kwartaal. Zeker wat betreft de appartementen is dat een voortzetting van de stijgende trend die zich al langer aftekent. De beperkte nationale prijsstijging voor huizen maskeert de uiteenlopende prijsevoluties tussen Vlaanderen en Wallonië. Fabrice Luyckx, dataspecialist van Realo: “De tragere groei bij huizenprijzen kan verklaard worden door het feit dat die prijzen de afgelopen jaren veel sterker gestegen zijn dan de rest van de woningmarkt. Bovendien zijn de zomermaanden altijd rustiger in de vastgoedsector.” Dat alles geeft de volgende prijzen en prijsevoluties voor de verschillende segmenten en de verschillende regio’s van het land, zie boven aan de pagina.

“Deze cijfers van de Nieuwbouwbarometer zetten nog eens in de verf in welke mate het nieuwbouwsegment aan een andere snelheid evolueert dan de rest van de Belgische vastgoedmarkt”, zegt Kristoff De Winne, Acquisition & Development Director bij Matexi. “In een markt die fel onder druk staat door gestegen rentevoeten, bouwkosten en inflatie, dreigen energie-efficiënte nieuwbouwwoningen voor veel mensen onbereikbaar te worden. Het is dan ook zeer belangrijk dat we erover waken dat het aanbod groot genoeg blijft. In die optiek betreuren wij dan ook dat de federale regering het 6 procent btw-tarief voor sloop en hernieuwbouw heeft hervormd op een manier die maakt dat de maatregel zijn doel volledig mist. Door de btw op 6 procent te beperken tot enkel die particulieren die zelf slopen en heropbouwen, zullen grote hernieuwbouwprojecten in woonkernen onbetaalbaar worden voor veel mensen.”

Over de Nieuwbouwbarometer

De Nieuwbouwbarometer verzamelt op objectieve wijze open data van de overheid, andere online bronnen en van online vastgoedaanbiedingen. Dat resulteert in een substantieel en representatief staal van de hele Belgische nieuwbouwmarkt. De academische en onafhankelijk gevalideerde analysemethode laat toe om nauwkeuriger de werkelijke prijsevoluties voor nieuwbouwhuizen en -appartementen op te volgen, rekening houdend met veranderingen in karakteristieken van panden door de tijd. De Nieuwbouwbarometer volgt de prijsevoluties (excl. btw) voor een gemiddelde Belgische woning, zijnde een halfopen bebouwing van 160m2 met drie slaapkamers, badkamer en tuin. In het segment van appartementen gaat dit om een appartement van 95m2 met twee slaapkamers en badkamer.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven