Gerelateerd nieuws

Asbestwetgeving 2023: Kansen voor niet-gecertificeerde onderhoudsbedrijven

Vanwege de gezondheidsrisico’s gelden er strenge regels voor het werken met asbest. Medio 2023 komt er nieuwe asbestwetgeving. Hierdoor mogen meer toepassingen, de zogenoemde A-toepassingen, gesaneerd worden door niet-gecertificeerde partijen. Goed nieuws dus voor onderhoudsbedrijven die niet gecertificeerd zijn voor asbest verwijderen.

Risicoklasse

De certificatieplicht hangt in de nieuwe wetgeving niet meer af van de risicoklasse, maar van het type asbesttoepassing dat verwijderd wordt. Toepassingen waarvoor de verwijderaar geen proces certificaat voor asbestverwijderen hoeft te hebben, worden ‘A toepassingen’ genoemd (bij B-toepassingen is wel een certificaat nodig). Als een toepassing in de categorie valt waarvoor certificatie verplicht is, dan blijft dit altijd zo. Ook als bijvoorbeeld door een aangepaste werkwijze de sanering in een andere risicoklasse valt. De huidige risicoklasse 2a komt te vervallen.

Voorbeelden van A-toepassingen:

  • In kunststof gebonden of imitatie marmeren asbesttoepassingen, zoals bakeliet, vinyl vloertegels, coatings, in kunststof gebonden pakkingen, imitatie marmeren vensterbanken en siersteen;
  • Elastische asbesttoepassingen, zoals bitumen, kit en lijm;
  • Asbestcementtoepassingen in een binnenruimte, die losliggen of alleen geklemd zijn;
  • Asbestcementtoepassingen in een buitensituatie (niet zijnde dakbedekkingen en leien), tenzij deze sterk verweerd zijn

Mogelijk te ontwikkelen producten

Als onderhoudsbedrijf kunt u vanaf medio 2023 dus zelf meer asbestsaneringen uitvoeren. Dat betekent een efficiënte verbetering én kostenbesparing. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en blijven u informeren over de stand van zaken. Daarnaast zijn er plannen om onze leden extra te ondersteunen met onder andere nieuwe trainingen, het aanpassen branche RI&E op nieuwe asbestwetgeving en een webinar.

SMART-ns

Met de ingang van de wetswijzigingen lanceert het ministerie ook een nieuw digitaal instrument: SMART-ns. Dit vervangt het huidige systeem SMA-rt en helpt bij het in kaart brengen van risico’s. SMART-ns kan (beter dan het oude SMA-rt systeem) door middel van een model van TNO een schatting maken van het aantal asbestvezels waaraan uw medewerker wordt blootgesteld. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om metingen te doen om de risicobepaling op te baseren.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven