Gerelateerd nieuws

Batterijen van de toekomst en veiligheid

De komende jaren verschijnen er nieuwe batterijtypen op de Nederlandse markt, zoals de nieuwe generatie lithium-ion batterijen, sodium-ion batterijen en redox-flow batterijen. Het NIPV onderzocht de veiligheid van deze batterijsoorten.

Het doel van het verkennende onderzoek was om vanuit veiligheidsperspectief vooruit te blikken op de betekenis van nieuwe batterijtypen voor bedrijfsleven, brandweer en veiligheidsregio’s. Het onderzoek bestond uit drie fasen:

  • Achtergrondkennis verzamelen over de belangrijkste nieuwe batterijtypen die in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zijn
  • Literatuurstudie naar de veiligheid van de belangrijkste nieuwe batterijtypen: nieuwe generatie lithium-ion batterijen, sodium-ion batterijen en redox-flow batterijen
  • Veiligheidsanalyse: op basis van de kennis uit de wetenschappelijke literatuur en onze eigen expertise een verwachting geven voor de grootte van de kans, de ernst van het effect en de mate van bestrijdbaarheid van een incident met deze drie batterijsoorten.

Veiligheidsrisico’s blijven bestaan

Uit het verkennende onderzoek blijkt dat bij alle drie de batterijtypen in meer of mindere mate veiligheidsrisico’s blijven bestaan. Voor de nieuwe generatie lithium-ion batterij gelden in hoofdlijnen dezelfde risico’s als voor de huidige lithium-ion batterijen. De veiligheidsrisico’s van sodium-ion batterijen zijn vergelijkbaar met die van lithium-ion batterijen. Beide batterijtypen kunnen nog steeds in een thermal runaway raken. Redox-flow-batterijen bevatten toxische vloeistoffen en hierdoor zijn de veiligheidsrisico’s vooral toxisch van aard. Er zijn bij deze categorie batterijen geen aanwijzingen gevonden voor een thermal runaway.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven