Gerelateerd nieuws

Vraag naar ruimte bedrijventerreinen Brabant groter dan voorspeld, vooral voor grootschalige logistiek

In 2021 is er in Brabant 165 hectare aan nieuwe kavels voor bedrijven uitgegeven. De structurele leegstand op bedrijventerreinen is flink gedaald en de duurzaamheid juist gestegen: de opwekking van zonnestroom is met ruim 50 procent toegenomen wat neer komt op 6 procent van het totale energieverbruik op bedrijventerreinen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitor Bedrijventerreinen van de provincie Noord-Brabant.

Dit jaar zijn ook prognoses opgesteld. Daaruit blijkt dat in tegenstelling tot eerdere verwachtingen de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen zal blijven stijgen, ook na 2030. En die vraag naar ruimte blijft voornamelijk afkomstig van de logistieke bedrijven.

Vraag groter dan 3 tot 4 jaar terug
“In het algemeen is de conclusie dat we een forse opgave hebben”, stelt gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte. “De vraag is groter dan 3 tot 4 jaar terug en de direct beschikbare grond voor de markt, begint op te drogen. Tegelijkertijd is de ruimte is schaars. Nadenken over een juiste ruimteverdeling is dus nog urgenter geworden en duidelijk is dat we dat zorgvuldig moet blijven doen. De koers die de provincie heeft ingezet om tot zorgvuldig en goed ruimtegebruik te komen, bijvoorbeeld als het gaat om XXL Logistiek en de inzet van selectief beleid, blijkt dus een noodzakelijk instrument. Niet voor niets heeft minister De Jonge dat onlangs in een debat benoemd als ‘best practice’ als het gaat om beleid voor grootschalige logistiek.”

De toekomst
De monitor en prognoses leiden tot enkele inzichten. Gemeenten zouden gezien de vraag minimaal voor het zo genoemde laag-scenario plannen moeten maken. De nieuwe terreinen moeten ook een duidelijke aanvulling of versterking zijn van de bestaande locaties en hun onderlinge dynamiek, het ecosysteem. Bovendien is het nodig om tot een goede methode voor de uitgifte van de grond te komen waarbij gewerkt wordt met een marktconforme grondprijsmethodiek. Als er naast de bestaande nog nieuwe grootschalige werklocaties aangewezen gaan worden, moet dit integraal afgewogen worden als onderdeel van de totale Brabantse ruimtelijke puzzel. De Brabantse Verstedelijkingsstrategie is daarvoor de basis.

Minder kantoormeters
Voor wat betreft kantoorpanden blijkt dat Covid-19 heeft gezorgd voor versnelling van bestaande trends en ontwikkelingen op dit gebied, zoals het thuis- en hybride werken. Dit betekend dat er minder behoefte is aan kantoormeters. Met name panden aan snelwegen zijn minder in trek. Plekken waar goede voorzieningen van openbaar vervoer samenkomen en de centra van steden zijn de komende jaren gewilde locaties voor kantoren.

Afwegingen en keuzes
Gedeputeerde Ronnes: “Deze prognoses zijn belangrijk. Ze helpen ons, de regio’s en gemeenten bij het maken van afwegingen en keuzes rond zowel groei als verduurzaming, maar ook bij de vraag of het aanbod van nu nog wel bij de toekomstige behoefte past, of er wel genoeg vierkante meters nieuw terrein in de pijplijn zitten en bij het nemen van besluiten over welk type bedrijven we wel of niet willen in Brabant.“

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven