Gerelateerd nieuws

Bestuurders zetten volgende stap naar schone energie voor iedereen

Op maandag 23 januari 2023 gingen gedeputeerde Energie Berend Potjer en verschillende wethouders met elkaar in gesprek over inclusieve energietransitie. Hoe zorgen we samen voor een energietransitie die voor iedereen toegankelijk is? En hoe zorgen we ervoor dat ook bewoners in een kwetsbare positie kunnen profiteren van de energietransitie? Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Community of Practice (COP), waarin Provincie Zuid-Holland met 9 gemeenten kennisuitwisseling organiseert, gericht op een inclusieve energietransitie.

 

Community of Practice Inclusieve energietransitie

In september 2021 zijn wij gestart met de Community of Practice als onderdeel van het programma “Naar een inclusieve energietransitie”. Samen met gemeenten en uitvoeringspartners zoeken we naar de mogelijkheden om de energietransitie inclusief vorm te geven. Inmiddels hebben we een gedreven samenwerking opgezet. Zo leren wij van elkaar en van experts uit zowel de leefwereld, als de systeemwereld. Versterken wij bestaande initiatieven voor een inclusieve transitie in wijken. En zijn wij gestart met concrete projecten in wijken waar een grotere kans op energiearmoede is. Vanuit de COP hebben we ook aan TNO gevraagd om een landelijk kennisprogramma energiearmoede te initiëren met Rijk, provincie en gemeenten. Ook in het komende jaar werken we daaraan door. Tijdens de bijeenkomst kwamen thema’s aan bod als: hoe bereik je bewoners, hoe sluit je aan op wat er bij bewoners speelt en hoe kom je van een tochtstrip naar systemische verandering? Ook is er een bezoek gebracht aan wijkinitiatief het Vogelnest in Dordrecht van waaruit de energiehulp.nl ook is ontstaan.

Gedeputeerde Potjer: ‘Tijdens deze bijeenkomst bleek weer hoe de energietransitie steeds meer een sociale transitie wordt. Samenwerkend met de betrokken gemeenten, lokale initiatieven en inwoners boek je de beste resultaten op weg naar een meer inclusieve energietransitie. Samen kom je echt verder!’

Inclusieve energietransitie

Alle huishoudens krijgen de komende jaren te maken met de overgang naar duurzame energie (energietransitie). Dankzij schone energie hebben we straks een gezondere en veilige leefomgeving, beter geïsoleerde en comfortabelere huizen en produceren we veel van onze eigen energie in Zuid-Holland. De weg ernaar toe kost geld. Niet alle huishoudens zijn in staat hier zelf in te investeren terwijl de energietransitie alleen succesvol is als iedereen mee kan doen. Daarom zet de provincie zich ervoor in dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is, ook voor de bewoners die kampen met energiearmoede.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven