Gerelateerd nieuws

Book launch: Reuse to Reduce

Op vrijdag 14 april presenteren Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Jap Sam Books het boek Reuse to Reduce. Architecture within a Carbon Budget. The case of BioPartner 5 in het Nieuwe Instituut.
In lijn met het boek zal PTSA deze middag een pleidooi houden om de circulaire transitie te omarmen als een kans voor een meer betekenisvolle architectuur. Architectuur die het noodzakelijke hergebruik van materialen benut om onze behoeftes, wijze van bouwen en esthetiek te heroverwegen. Een pleidooi voor ontwerp dat gevormd wordt door planetaire grenzen en het gebruik van een CO2 budget als een middel hiervoor. Als een aanzet om het discours over circulariteit te verschuiven richting vormgeving en weg van de technocratie.

Ook de andere auteurs die aan dit boek hebben bijgedragen, Aaron Betsky en Mantijn van Leeuwen zullen het woord nemen tijdens de presentatie en respectievelijk reflecteren op de bredere architectuurpraktijk en het belang van CO2 reductie in de bouw. Daarnaast zal het gesprek worden gevoerd met de overige makers van het boek, grafisch ontwerper Tariq Heijboer en architectuurfotograag René de Wit, en diverse bij het casus project BioPartner 5 betrokken ontwerpers zoals Paul Korthagen (IMd) en Renée Mennen
(Studio RENS).

Reuse to Reduce

In Reuse tot Reduce geeft PTSA concrete voorbeelden van ontwerpmaatregelen voor het verkleinen van de footprint van gebouwen. Zij doen dit aan de hand van het door hen ontworpen gebouw BioPartner 5, het eerste Paris Proof gebouw van Nederland. Parallel hieraan worden referenties uit de architectuurgeschie-denis gepresenteerd, die elk op hun eigen wijze richting geven de circulaire opgave.

Aanvullend hierop reflecteert architectuurcriticus Aaron Betsky op het werkwijze van PTSA in relatie tot de bredere architectuurpraktijk.

Het boek kan tevens gelezen worden als een pleidooi voor het toepassen van een CO2 budget voor ge-bouwen, om die passend te krijgen bij de afspraken van het Parijse Klimaatakkoord. Mantijn van Leeuwen, directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwecologie (Nibe), levert hiervoor uitleg en inzicht over deze wijze van werken.

Over PTSA
Popma ter Steege Architecten (PTSA) is in 2011 opgericht door Josse Popma en Jan Willem ter Steege. PTSA ziet het als de opgave van hun generatie architecten om vorm te geven aan een duurzaam bewoon-bare wereld. Een wereld waarin gebouwen een comfortabel, gezond en waardevol thuis bieden en tegelijk bijdragen aan het behoud van een leefbare planeet. Niet alleen dient vormgeving antwoord te bieden op de nieuw gerezen maatschappelijke vragen, maar tegelijk voor een bijbehorende esthetiek te zorgen.

PTSA werkt momenteel aan diverse projecten waarin hergebruik centraal staat, zoals het Kantoor vol Aval voor het Rijksvastgoedbedrijf, een sportzaal voor de gemeente Leiden, een kantoor-interieur voor een bouwbedrijf en de uitbreiding en inpassing van een medisch bedrijf op het Leiden Bio Science Park.

In 2019 won PTSA de Rijnlandse Architectuurprijs met het Nucleus Building. Dit laboratorium voor DNA-onderzoek, was het eerste gebouw op het Leiden Bio Science Park met het BREEAM-excellent label.
In 2020 was PTSA mede-initiatiefnemer en oprichter van het Circulair Warenhuis.
Ook in 2021 is het laboratoriumgebouw Biopartner 5 opgeleverd. Een pionier in het grootschalig toepassen van hergebruikte materialen en is het het eerste “Paris Proof embodied” gebouw van Nederland. Het ge-bouw won de Nationale Staalprijs 2022, Rijnlandse Architectuurprijs 2021 en werd runner up van Cobouw Duurzaamheid Award 2021, Dutch Design Award 2021 (Best Commissioning) en Circular Award 2021.
In 2022 richtten de architecten samen met burobordo Regained op, een platform voor circulair ontwerp. Het werd gelanceerd op de Salone del Mobile in Milaan met een productpresentatie voor Claudy Jongs-tra’s Weved. Momenteel wordt met Regained aan projecten gewerkt met o.a. Simone Post, Sparo, Atelier Reserve, het Rijksmuseum, de Dutch Design Foundation en de Universiteit van Amsterdam.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven