Gerelateerd nieuws

NEN 6068:2020+Ontw. A1:2023 gepubliceerd

De norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gedeeltelijk gewijzigd. Dit heeft te maken met de publicatie van Ontw. NPR 6668:2023, Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten – Toelichting op het gebruik van NEN 6068, inclusief vereenvoudigde rekenmethode. Met deze wijziging zijn NPR 6668 en NEN 6068 in lijn met elkaar gebracht.

Wijzigingen
Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:

  • De formulering van openingen en semi-openingen is aangepast om de toepasbaarheid van het normontwerp (ook voor vergunningverlening) te verbeteren.
  • De definities zijn uitgebreid, aangepast, verder verduidelijkt (de verduidelijkingen uit NPR 6668:2022 zijn deels overgenomen) en aangepast aan de nieuwe werkwijze voor openingen en semi-openingen.
  • In de verduidelijking is opgenomen dat het branduitbreidingstraject met de laagste waarde voor de WBD, WBO of combinatie van WBD en WBO bepalend is voor de aanwezige WBDBO.
  • Er is een werkwijze toegevoegd over hoe om te gaan met magazijnstellingen, tussenvloeren en entresolvloeren zonder noemenswaardige brandwerendheid.
  • De informatieve bijlage F is uitgebreid met een instructie over hoe men de brandoverslagberekening, en de maatregelen die daaruit voortvloeien om brandoverslag volgens deze norm te voorkomen, kan rapporteren.

Commentaar
Belanghebbende partijen kunnen tot 1 november 2023 online commentaar op dit ontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven