Gerelateerd nieuws

Norm bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten wordt herzien

NEN 6075:2020 ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten’ wordt herzien. De bouwsector bleek behoefte te hebben aan enkele aanpassingen zodat de norm in de praktijk beter bruikbaar wordt.

NEN 6075:2020 is bedoeld om te worden toegepast bij het bepalen van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in gebouwen. De norm werd in 2019 sterk aangepast om rookverspreiding in gebouwen bij brand te beperken. Een aantal aanpassingen bleek voor verbetering vatbaar.

Er wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:

  • Onderzoeken van de mogelijkheden om de bepalingsmethode in bijlage C te vereenvoudigen.
  • Nadere uitwerking van de norm wat betreft de eisen aan en bepalingsmethoden voor ventilatiesystemen.
  • Verbetering van de leesbaarheid van de normtekst.
  • Herstellen van enkele onzorgvuldigheden.
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven