Gerelateerd nieuws

Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie.

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking, en dus ook het Bbl. Het Bbl bestaat voor een groot deel uit de technische voorschriften van het huidige Bouwbesluit 2012. Maar er zijn ook verschillen.

Impact op praktijk en brandveiligheidsniveau gebouwen

In de uitgave Verschillen Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving. Analyse brandveiligheidsvoorschriften worden voor de meest relevante brandveiligheidsvoorschriften de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het Bbl inzichtelijk gemaakt. Ook lichten de auteurs toe wat de praktische consequenties van deze verschillen zijn. Verder beschrijven zij wat de impact is op het brandveiligheidsniveau in gebouwen. Hierbij baseren zij zich op al bestaande publicaties, op praktijksituaties en op eigen ervaringen en analyses.

Voor wie?

De publicatie is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs van de veiligheidsregio’s die meer inzicht willen hebben in de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit 2012 en het Bbl. De uitgave geeft hun meer inzicht in de consequenties van die verschillen voor de praktijk.

Gerelateerde uitgaven

Vorig jaar verscheen de NIPV-uitgave Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet. In deze handreiking zijn de verschillen voor het vergunningstelsel en de mogelijke gevolgen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving uitgewerkt. De uitgave is een ‘spoorboekje’ dat leidt van de huidige voorschriften naar de nieuwe regels.

Ook bracht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorig jaar het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving uit. Hierin zijn alle technisch-inhoudelijke verschillen met het Bouwbesluit 2012 toegelicht.

Download het rapport Verschillen Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving. Analyse brandveiligheidsvoorschriften.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven