Gerelateerd nieuws

Brede welvaart staat centraal bij nieuwe Regio Deals

Het rijk stelt voor de vierde keer geld beschikbaar voor een reeks Regio Deals, die lokale overheden moeten helpen om uiteenlopende uitdagingen in de regio aan te pakken. Dat maakte minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken vrijdag bekend. In totaal wordt er 284,2 miljoen euro verdeeld over veertien regio’s.

Eigen focus

Elke Regio Deal heeft een eigen focus. Zo richt Rotterdam-Zuid zich op het inlopen van sociale achterstanden, met name op het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt. Op de Waddeneilanden ligt de nadruk op investeringen in maatschappelijke voorzieningen, verduurzaming en de energietransitie. In het North Sea Port District (Zeeuws-Vlaanderen) wordt vooral gewerkt aan bereikbaarheid en leefbaarheid. In de metropoolregio Amsterdam is de inzet van de Regio Deal een toekomstbestendige en circulaire evenementensector.

Brede welvaart

Tegelijkertijd worden de regio-specifieke doelen en ambities in een bredere context geplaatst. Minister Bruins Slot merkt in haar Kamerbrief over de Regio Deals op dat veel regio’s gebruikmaken van het ‘brede welvaartskader’. Dat wil zeggen: er wordt gekeken naar een breed scala aan zaken die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Bovendien is er aandacht voor de samenhang tussen die verschillende welvaartsaspecten. Ook wordt er nagedacht over de invloed van keuzes in het hier en nu op de welvaart elders en in de toekomst.

Gelijke kansen

Met de Regio Deals wil minister Bruins Slot zich met name richten op de regio’s waar de brede welvaart onder druk staat. ‘Iedereen in Nederland moet gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden hebben, ongeacht waar iemand woont’, schrijft ze in de Kamerbrief. Het versterken van de brede welvaart was dan ook één van de criteria waarop de voorstellen van de regio’s werden beoordeeld.

Verder keek het rijk bij de selectie van voorstellen onder andere naar de omvang, urgentie en meervoudigheid van de opgave en de integraliteit van de aanpak. Ook is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Van drieëntwintig ingediende voorstellen koos het rijk er uiteindelijk veertien uit.

Co-financiering

Bij elke Regio Deal is de afspraak dat betrokken gemeenten of provincies co-financieren. Met andere woorden: ze leggen minstens evenveel geld in voor het project als de bijdrage die ze krijgen van het rijk.

Het is de vierde keer dat het rijk geld beschikbaar stelt voor een reeks Regio Deals. Tussen 2018 en 2022 gaf de regering in totaal al 950 miljoen euro uit aan drie rondes Regio Deals. Een vijfde en zesde tranche liggen ook al in het verschiet, die volgen naar verwachting in 2023 en 2024. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde is in totaal 900 miljoen euro beschikbaar.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven