C-label

Gerelateerd nieuws

C-label | Zorginstellingen moeten kantoren snel verduurzamen

Zorginstellingen moeten voorrang geven aan de verduurzaming van het kantoorvastgoed; kantoorpanden moeten namelijk vanaf 1 januari 2023 minimaal over C-label beschikken, anders mogen ze niet meer gebruikt worden.

Zonder het juiste energielabel komt bovendien de financiering in de knel. De waarde als onderpand voor een lening is immers afhankelijk van het mogelijke gebruik van het pand. Als het pand niet meer gebruikt mag worden, heeft het ook geen waarde.

Regelgevers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vestigde begin dit jaar nog eens de aandacht op de eis die al in 2016 werd aangekondigd, maar niet heel breed bekend is. Op dit moment besteden zorginstellingen veel aandacht aan de zogenoemde sectorale routekaarten die worden uitgewerkt met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. Deze routekaarten richten zich op het behalen van 50 procent CO₂-reductie voor al het vastgoed dat zorginstellingen in gebruik hebben, maar dit einddoel hoeft pas in 2030 behaald te worden. Het C-label voor kantoren mag dan betrekking hebben op veel minder oppervlak binnen de zorg, maar is een harde wettelijke eis die nu prioriteit heeft.

Voor het verkrijgen van het C-label wordt gesteld dat per vierkante meter oppervlak maximaal 225 kWh per jaar aan fossiele energie wordt verbruikt. Dit geldt zowel voor gehuurde panden als voor panden in eigendom. Als criteria gelden dat het deel van het gebouw dat als kantoor gebruikt wordt meer dan vijftig procent bedraagt van het gehele gebouw, het kantoor groter is dan honderd vierkante meter en dat het kantoor nog minimaal twee jaar in gebruik is. Uitzonderingen gelden voor kantoren waarbij de kosten van het C-label zo hoog zijn dat ze niet binnen tien jaar terug kunnen worden verdiend met lagere energielasten, voor kantoren die zelf hernieuwbare energie opwekken en dus geen of weinig fossiele brandstoffen gebruiken en voor kantoren die gevestigd zijn in monumenten of in gebouwen die worden onteigend.

Het energielabel heeft grote invloed op het verduurzamen van bestaande panden. Voor nieuwbouw gelden het bouwbesluit en de BENG norm Bouwbesluit. . De verduurzaming van vastgoed zal mede door de labeleisen in de toekomst langs de lat van de ‘trias energetica’ worden gelegd. Eerst zorgen dat er zo weinig mogelijk energie nodig is om het vastgoed te verwarmen en verlichten, vervolgens zo veel mogelijk energie zelf opwekken en tot slot het restant zo duurzaam mogelijk inkopen. Op 4 januari van dit jaar is bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800 gepubliceerd. Het voornemen is om de methode per 1 juni 2022 wettelijk te verplichten.

Label C is relatief eenvoudig te behalen

Voor zorginstellingen die hun zaken nog niet op orde hebben en dit jaar nog flink haast moeten maken, is het goede nieuws is dat het behalen van het C-label voor een kantoor vaak eenvoudiger dan voor een gebouw met een woonfunctie. Het kantoor is immers maar een gedeelte van de dag in gebruik. In de meeste gevallen volstaat optimaliseren van de verlichting en de verwarming; kostbare ingrepen wellicht, maar ze leveren in alle opzichten een hoog rendement. De verwachting is overigens dat de label eisen nog voor 2030 zullen stijgen tot het A-label ook de kantoren. De investeringen zijn daarmee niet afgerond als het C-label bereikt is.

 

Over de auteur

Anja van Balen is sector banker Healthcare bij ABN AMRO. Zij houdt zich bezig met medisch specialistische zorg: cure, langdurige zorg en care, toeleveranciers, de farm sector en life sciences.

 

Lees verder in de sector Healthcare

Door de vergrijzing en het toepassen van steeds betere maar duurdere technieken geeft Nederland elk jaar meer uit aan zorg. Het tekort aan verpleegkundig personeel en veranderende consumentenwensen zorgen ervoor dat de zorg continu aan verandering onderhevig is.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven