Gerelateerd nieuws

Circulair renoveren door revitalisatie

Door bestaande materialen opnieuw te gebruiken en waarde toe te voegen in de vorm van slimme verbeteringen verlagen we het energieverbruik, verminderen we de CO2-uitstoot en verbeteren we de gebruikskwaliteit. Hier is durf én visie voor nodig.

Urgentie energietransitie groeit

Energie dreigt onbetaalbaar te worden en het gebruik van fossiele brandstoffen maakt ons afhankelijk van leveranciers waar we niet op kunnen rekenen. De oplossing voor huisvesting lijkt eenvoudig: vervang bestaande gebouwen door super energiezuinige nieuwbouw. Hier zijn we al volop mee bezig. Maar het is slechts een deel van de oplossing. Want het tempo van vervangende nieuwbouw is te laag, bouwmaterialen en productiecapaciteit zijn schaars, en de productie van veelgebruikte materialen zoals beton en staal vraagt veel energie en leidt tot een enorme CO2-uitstoot.

Bestaande gebouwen: schat aan kansen en materialen

Dat betekent dat er anders naar bestaande gebouwen gekeken moet worden. Vaak zien we alleen de knelpunten. Gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen door een verouderde indeling of een torenhoge energierekening. Door daarnaast de goede eigenschappen van deze gebouwen te belichten ontstaan kansen die bij het verzilveren ervan kunnen leiden tot echte parels.

Slim hergebruik en opwaarderen

Het slim hergebruik van bestaande gebouwen – of onderdelen daarvan – verlengt de levensduur, zorgt voor behoud van de waarde en voorkomt verdere CO2-uitstoot. Dit kan door te slopen en de materialen opnieuw te gebruiken of er nieuwe producten van te maken. Het blijkt echter veel beter om de bestaande gebouwen als geheel op te waarderen, zodat ze weer klaar zijn voor de toekomst. Hiervoor is een brede blik en een integrale aanpak nodig. Dit realiseren we door middel van goed onderzoek en een strategisch huisvestingsadvies.

Revitalisatie gebouwen in de praktijk

Er zijn allerlei vormen van revitalisering. Van relatief kleine ingrepen om een gebouw nog 10 jaar te laten functioneren tot een volledige casco vernieuwbouw die tot minimaal 40 extra gebruiksjaren leidt. Elk project is anders en bij iedere organisatie spelen andere vragen. Denk aan het afstoten van een gebouw vanwege krimp, zodat er ruimte ontstaat om twee andere gebouwen functioneler en duurzamer te maken. Of het ingrijpend revitaliseren van een campusgebouw in plaats van nieuwbouw elders om de aantrekkelijkheid van de campus te behouden. Al met al draait het om het maken van de juiste keuzes. Op operationeel gebied is het soms verstandiger om een gevel die nog jaren mee kan nog even niet te vervangen door een energiezuiniger alternatief. Terwijl men wacht op een beter alternatief of de noodzaak tot vervanging, kan het vrijgekomen budget elders al effectiever worden ingezet voor verduurzaming.

Succesvol revitaliseren

Inclusieve woonwijken, onderwijs van de toekomst, hybride werken en re-integratie naar werk: veranderingen in de samenleving leiden tot nieuwe inzichten bij organisaties. Als revitalisatie de beste keuze blijkt, staat HEVO klaar om het proces van A tot Z te begeleiden: van advies en voorbereiding tot nazorg. Voorwaarde voor een succesvolle revitalisatie is het blootleggen van de knelpunten én de kansen. Daarbij is een heldere blik op betaalbare technische oplossingen noodzakelijk. Dit vraagt niet alleen inzicht in de techniek en kosten, maar ook kennis van de markt en processen die leiden tot de beste oplossing.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven