Gerelateerd nieuws

Corporaties en circulariteit: ‘We moeten anders omgaan met materialen tijdens een sloop- en bouwproces’

Bij corporatie Wonion staan duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda. Wonion neemt deel aan de Cirkelregio de Achterhoek waar overheden, organisaties en ondernemers samenwerken. Binnen Cirkelregio inventariseren de partners de toekomstige sloopprojecten. Met digitale meettechnieken en scans worden gebouwen volledig in beeld gebracht in materialen en afmetingen. Hierdoor is vroegtijdig bekend welke materialen beschikbaar komen bij sloop. ‘De eerste gebouwen zijn geïnventariseerd en er is veel animo vanuit gebouweigenaren, sloopbedrijven en bouwers om de materialen weer in te zetten,’ zegt Gerrolt Ooijman, bestuurder van Wonion.

Ooijman: ‘Wonion wil graag bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor de bewoners. Dat lukt alleen als wij meer circulair gaan werken, bijdragen aan meer biodiversiteit en onze activiteiten aanpassen op het veranderende klimaat.’ Wonion zet zich in om de CO2-uitstoot van materialen die zij nodig hebben, terug te dringen. Dit kan door meer circulair te werken met de partners in de bouwketen, ervaring op te doen en bewoners te betrekken. Wonion heeft een brede visie op duurzaamheid en combineert de energietransitie en klimaatopgave met de circulaire transitie. Op deze manier draagt zij bij aan een betere kwaliteit van leven door goed wonen.

René Plaggenburg, directeur Dusseldorp en voorzitter Stichting Insert: ‘Om te voorkomen dat schaarse grondstoffen uitgeput raken, moeten we anders omgaan met materialen tijdens een sloop- en bouwproces. We moeten duurzamer gaan denken. En vooral: duurzamer gaan doen.’

Stichting Insert is een innovatief, circulair platform. Samen met de leden en partners ondersteunt zij de transitie van een lineaire naar circulaire economie in de bouw-, groen- en civiele sector. Zij is strategisch partner bij Cirkelstad en heeft een Marktplaats waar vraag en aanbod van secundaire grondstoffen samenkomen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven