Gerelateerd nieuws

Convenant ‘Bouwen aan een Gezonde Wijk’ is getekend door een brede coalitie van partijen voor het langjarig monitoren van gezondheid en welzijn in gebiedsontwikkeling Cartesius Utrecht

Een brede coalitie van partijen, waaronder wetenschap, bedrijfsleven én overheid hebben krachten gebundeld om te meten hoe een gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan een betere gezondheid. Het Cartesius consortium, bestaande uit gebiedsontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP, hebben samen met Gemeente Utrecht, NS Stations, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Achmea Real Estate en CBRE Investment Management het ‘Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk’ ondertekend. Het convenant legt de fundering voor een samenwerking voor het meten van interventies in de gebouwde omgeving en innovaties in de zorg om de gezondheid van bewoners positief beïnvloeden.

Stijgende zorgkosten dwingen tot verandering                           

Om in te spelen op de toenemende zorgkosten, de grote druk op de gezondheidszorg en de toenemende focus op preventieve zorg is het ‘Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk’ in het leven geroepen. Dit convenant betreft een integrale samenwerking van kennispartijen om een landelijk toepasbaar monitoringsprogramma te ontwerpen, gericht op het onderzoeken van verbanden tussen inrichting van de (leef)omgeving, eerstelijns zorg en gezondheid, met als doel inzicht te krijgen welke interventies in de fysieke- en zorgomgeving positief bijdragen aan gezondheid en welzijn van bewoners. 

 

Internationale primeur

Cartesius Utrecht wordt de eerste gebiedsontwikkeling waar, samen met de wetenschap, gezondheid gemeten zal gaan worden. Dit zal gedaan worden door middel van een integrale aanpak met kennispartners, lokale overheid, bedrijven en zorginstellingen en in afstemming met de agenda van de HealthHUB Utrecht en de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. De World Health Organization (WHO) heeft, tijdens de handelsmissie van de Economic Board Utrecht (EBU) in Kopenhagen, toegezegd Cartesius Utrecht op te nemen als project in het programma ‘Health in the Well-Being Economy’ als onderdeel van ‘WHO Healthy Cities’*.

 

Het meten van interventies voor een betere gezondheid in de gebiedsontwikkeling

De komende 5 tot 10 jaar worden interventies uitgevoerd in de gebiedsontwikkeling Cartesius Utrecht om de gezondheid en het sociaal welzijn van bewoners te meten. De effecten van die interventies worden gemeten om te bepalen welke acties het beste werken. Het doel is onder andere om ervan te leren, om opgedane kennis te delen om nog beter en zorgvuldiger zorg- en ontwerpinnovaties breed toepasbaar te maken en om gericht gezondheidsinterventies op te zetten. De ambitie van partijen is om het monitoringsprogramma op te schalen naar meer locaties in Nederland.

 

Langer gezond en gelukkig leven in Utrecht ‘The Heart of Health’

Utrecht is een internationale proeftuin voor langer gezond en gelukkig leven. Zo draagt een gezonde gebiedsontwikkeling als Cartesius Utrecht actief bij aan de internationale regiopositionering van Utrecht ‘Heart of Health’. Utrecht is het kloppend hart van de gezonde samenleving. Het is de missie om als regio een duurzame, positieve verandering teweeg te brengen. De visie omvat een wereld waarin mensen een beter leven kunnen leiden, met meer voldoening en in een leefomgeving die hun welzijn bevordert. Cartesius Utrecht ondersteunt en draagt positief bij aan deze visie in woord en daad en werd onlangs tot Heart of Health gebiedsontwikkeling omgedoopt.

 

Cartesius geïnspireerd op de wetenschap van de Blue Zones

Cartesius is al vanaf de introductie internationaal toonaangevend en maakt nu wederom samen met een groot aantal onderzoekspartners een nieuwe stap. In Cartesius wordt de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones voor het eerst binnenstedelijk toegepast en zijn de acht pijlers van het Cartesius concept de dragers van de gebiedsontwikkeling. Blue Zones zijn gebieden op de wereld waar mensen langer gezond en gelukkig leven. Belangrijk onderdeel van de stadswijk is het meten van de interventies om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving en uiteindelijk de fysieke en mentale gezondheid voor mens en dier. Dit gebeurt aan de hand van de hard- en software: community, natuur & biodiversiteit, beweging, ontspanning & zingeving, duurzaamheid, mobiliteit, milieu en gezonde voeding. Cartesius is gelegen naast station Utrecht Zuilen, met het monumentale CAB als middelpunt en huiskamer van de wijk. In Cartesius komen circa 3.000 woningen variërend van sociale huur, middenhuur en starterswoningen tot grote appartementen en luxe stadswoningen. Het openbaar gebied en de gebouwen zijn ontworpen om gezond leven een vanzelfsprekende keuze te laten zijn.

 

Samenwerking in de praktijk

Partijen gaan de samenwerking aan om op korte termijn een basis nulmeting uit te kunnen voeren in overleg met de nieuwe bewoners van Cartesius. De nulmeting zal in kaart brengen wat de huidige status is van gedrag, fysieke- en sociale omgeving en gezondheid, om gedurende het monitoringsprogramma in kaart te brengen hoe groot de effecten van ontwerpinterventies en zorginnovaties zijn. Eveneens zal de samenwerking van het ‘Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk’ zorg dragen voor de coördinatie van interventies en andere maatschappelijke initiatieven in relatie tot de gezonde leefomgeving in Cartesius. Tenslotte zal er een fysieke locatie worden ingericht om trans-disciplinair werken en data- en kennisdeling te faciliteren voor het ‘living lab’ in Cartesius. Hier zullen (flex)werkplekken beschikbaar zijn waar vertegenwoordigers van de verschillende instituten gebruik kunnen maken, variërend van professionals en onderzoekers tot studenten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven