Gerelateerd nieuws

Corporaties én huurders profiteren van slimme oplossing

Sunergetic helpt gemeentes, woningcorporaties en het MKB met het verduurzamen van het vastgoed. Zo biedt het Alkmaarse bedrijf woningcorporaties dé oplossing voor het kostenefficiënt realiseren van zonnepanelen-programma’s. Ze verzorgen hierbij het complete proces van A tot Z.

Sunergetic levert turnkey PV- en PVT-installaties. Dat doet het bedrijf inmiddels al tien jaar en in die tijd hebben ze ruim 6.500 huurwoningen van 17 woningcorporaties voorzien van zonnepanelen en monitoring. Zowel woningcomplexen als grondgebonden woningen. Toch er is nog een lange weg te gaan, weet ook Esme de Goede, operationeel directeur van Sunergetic. Zij begeleidt projecten van de contractvorming tot en met de oplevering.

‘Veel woningcorporaties willen hun vastgoed verduurzamen met zonnepanelen, maar worstelen met de betaalbaarheid. Wij helpen deze corporaties hun doelstellingen te behalen en realiseren tegelijkertijd een kostenreductie voor hun huurders. Samen met de corporatie rekenen we de zonnestroom business case door. We kijken welke investeringen er nodig zijn, wat de afschrijvingsperiode van de zonnepanelen zijn en hoe de servicekosten-verhoging kan worden ingericht. We sluiten hierbij uiteraard aan bij het strategisch vastgoedbeleid van de corporatie en de meerjaren onderhoudsplannen.’

Win-winsituatie

Met de zonnepanelenprogramma’s van Sunergetic profiteren zowel de woningcorporaties als de huurders van de voordelen en opbrengsten van zonnestroom. ‘Het is een win-winsituatie waar op termijn iedereen beter van wordt’, stelt De Goede. ‘Wij adviseren corporaties in de meeste gevallen om een deel van de kosten van de panelen door te berekenen in de servicekosten. De opbrengsten kunnen daarna fiftyfifty verdeeld worden. En dat over de levensduur van de panelen die minimaal 25 jaar bedraagt. Zo hebben corporaties vaak binnen tien jaar een sluitende business case.’

Succesvolle programma’s vragen volgens De Goede om maatwerk. ‘We nemen daarbij alle werkzaamheden voor corporaties uit handen. We verzorgen de bewonerscommunicatie en werving, leggen de panelen, doen het onderhoud en leveren de monitoringssoftware. Door onze persoonlijke aanpak halen we bij onze projecten een deelnamepercentages van 60 tot 70%. Dat maakt een efficiënte uitvoer mogelijk waardoor de kosten laag worden gehouden.’

Monitoring en garanties

Huurders die kiezen voor zonnepanelen van Sunergetic profiteren volgens De Goede niet alleen van de opbrengsten, maar ook van het inzicht dat wordt geboden door de monitoringssoftware SolarResult.nl. ‘Wij bieden huurders met ons monitoringsportaal inzicht in de opbrengsten van de panelen. We hebben daarbij ook slimme meter integratie. Daardoor hebben mensen een totaaloverzicht van hun Electraverbruik, de opwek en het gasverbruik. Dat activeert mensen om bewust zuiniger om te gaan met energie. Het stimuleert in die zin duurzaam gedrag.’

Sunergetic monitort zelf ook dagelijks alle panelen. De Goede: ‘We monitoren actief en checken elke dag of alle systemen naar behoren werken. Dat hangt samen met onze opbrengstgarantie die wij vanuit het onderhoudscontract met de corporatie bieden. Wat er vooraf beloofd wordt aan kWh ’s, dat garanderen we ook. Als we daar toch onder zitten, dan compenseren we de huurder direct. Ook in die zin is het een heel veilig product voor zowel woningcorporaties als huurders.’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven