Gerelateerd nieuws

Nederlandse Praktijkrichtlijn voor daglicht in gebouwen gepubliceerd

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt een nieuwe methode voor de bepaling van daglicht in gebouwen. Dit gebeurt op basis van daglichtfactoren. De bepalingsmethode staat in NEN-EN 17037 ‘Daglicht in gebouwen’. NEN heeft onlangs een toelichting op de norm gepubliceerd in de praktijkrichtlijn NPR 4057 ‘Daglicht in gebouwen – Toelichting op NEN-EN 17037’.

De huidige bepalingsmethode zegt iets over de gevel, maar niets over de kwaliteit van het daglicht in de ruimte. De nieuwe methode doet dit wel. De daglichtfactoren geven bovendien inzicht in de inval van daglicht in de ruimte. Verschillende architecten en lichtontwerpers werken al met daglichtfactoren. Daarnaast kunnen ze rekenen in verlichtingssterkte, waarmee ze een brug naar kunstlicht kunnen maken.

Energieprestatie gebouwen
Glas laat warmte binnen, wat in de winter fijn is, en in de zomer soms te veel. Vanwege de strengere BENG-eisen wordt daarom steeds meer met overstekken en vaste zonwering gewerkt. Overstekken komen gunstiger uit dan met de oude methode van NEN 2057. NEN-EN 17037 geeft een methode om een goede zonwering te bepalen. NPR 4057 geeft hierop een toelichting.

Bezonning en uitzicht
In de praktijkrichtlijn staat ook een methode om het niveau van bezonning en van het uitzicht te bepalen. Deze zijn niet opgenomen in de bouwregelgeving, maar wel interessant voor wie een goed gebouw wil ontwerpen.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant NEN bouw, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normcommissie ‘Daglicht’ – subcommissie van normcommissie Verlichting – houdt zich bezig met daglichtnormen in Nederland. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven