Gerelateerd nieuws

Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag de definitieve omgevingsvergunning verleend voor de bouw en het gebruik van een datacenter van Microsoft in Middenmeer. Het gaat om datacenter AMS13/14 gelegen op de Cultuurweg 11 in Middenmeer (Het Venster).

Wet natuurbescherming

In november 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Daarmee ging er een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. Dat betekende voor alle bedrijven, en dus ook voor Microsoft, dat per bouwproject bekeken moet worden hoe groot de stikstofbelasting voor omliggende natuur is. Dit soort berekeningen zijn omvangrijk en kosten veel tijd. Uit de beoordeling hiervan blijkt nu dat de bouw en gebruik van het datacenter geen negatieve gevolgen hebben voor de Natura 2000-gebieden.

Voorgeschiedenis

De gemeente Hollands Kroon heeft in januari 2021 een omgevingsvergunning verleend aan Microsoft voor het oprichten en bouwen van ‘Het venster’ in Hollands Kroon. Later bleek dat de provincie het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de provincie vergunningaanvragen behandelt en beoordeelt. In overleg tussen de provincie, de gemeente Hollands Kroon en Microsoft is vervolgens gewerkt aan een compleet nieuw vergunningsproces.

6 weken ter inzage

De definitieve vergunning ligt vanaf 20 april 6 weken ter inzage via het loket van de OD NZKG. Er kan nog beroep worden ingediend tegen de vergunning.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven