Gerelateerd nieuws

Wijken aan de slag met nieuwe methode duurzame energie

De energietransitie is belangrijk en urgent, maar voor bewoners spelen er meer opgaven dan de overstap op duurzame energie: ook veiligheid, klimaatadaptatie of zwerfafval vragen aandacht. Door deze verschillende opgaven in de wijk slim te combineren, ontstaat een grotere maatschappelijke meerwaarde in de wijk, en wordt het draagvlak voor de energietransitie breder. Het leer- en ontwikkeltraject Transform heeft handvatten voor zo’n integrale wijkaanpak opgeleverd.

 

Meer inzicht en betere afstemming

Transform, ontstaan in Overijssel en Gelderland, is in Zuid-Holland doorlopen in twee fasen. In fase 1 werkte de gemeenten Delft en Schiedam in respectievelijk de Gillisbuurt en Groenoord aan de verdieping van de Maatschappelijke Impact Analyse (MIA) en de Transitie Exploitatie (TREX). MIA en TREX zorgen samen voor een gestructureerde studie naar mogelijke koppelkansen in de wijk en een gedegen analyse van geldstromen in die wijk. Fase 1 leverde ook het Werk- en Doeboek Handvatten voor de energietransitie in een integrale wijkaanpak op, dat met ervaringen en oefeningen uit de praktijk gemeenteambtenaren ondersteunt die aan de slag willen met een integrale wijkaanpak.

Praktische instrumenten

In fase 2 was naast Delft en Schiedam ook de gemeente Vlaardingen aangesloten en lag de nadruk op de ontwikkeling van praktische handvatten voor brede wijkontwikkeling. De leverde onder andere een format voor een Buurtpaspoort op, dat ingevuld inzicht geeft in de staat van de buurt vanuit een integraal perspectief. De Buurtagenda biedt handvatten om met bewoners in gesprek te gaan, thema’s op te halen die spelen in de buurt en inzicht te krijgen in de interventies die nodig zijn. De informatie uit de Buurtagenda en het Buurtpaspoort dienen weer als input voor de MIA. Meer informatie hierover is te vinden op buurttransform.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven