Gerelateerd nieuws

In provincie Noord-Holland € 1,5 miljoen voor verduurzamen culturele instellingen

Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun gebouwen. Er is € 1,5 miljoen beschikbaar. De bestaande regeling is aangepast waardoor nog meer instellingen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

De provincie Noord-Holland helpt culturele instellingen met het verduurzamen van panden. Dit maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een bibliotheek, archief of theater minder energie verbruikt of zelf energie gaat opwekken. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen en daarnaast ook  gebruikmaken van ontzorgings-/begeleidingsprogramma’s voor monumenten en de culturele sector. 

Maatwerk

De provincie richt zich met name op een specifieke groep gebouwen omdat verduurzamen van monumenten lastig en complex is en vaak om maatwerk vraagt. Culturele instellingen zijn, als het geen monumenten zijn, veelal gehuisvest in verouderde gebouwen waar nog nauwelijks verduurzamingsmaatregelen genomen zijn. Ook hier zijn specifieke maatregelen nodig die passen bij de functie van het gebouw. Theaters vragen immers een andere aanpak dan een erfgoedmuseum. Dit alles vereist niet alleen specialistische kennis maar vertraagt ook de daadwerkelijke verduurzaming. 

De provincie heeft de regeling voor het verduurzamen van culturele instellingen in 2021 voor het eerst opengesteld. Er was toen 2 miljoen euro beschikbaar. Tot en met half april 2022 zijn twaalf aanvragen gehonoreerd. Er was nog een budget beschikbaar van 1 miljoen euro dat is opgehoogd met 500.000 euro. Omdat is gebleken dat eigenaren meer tijd nodig hebben om subsidieaanvragen op te stellen heeft de provincie besloten om de oorspronkelijke termijn voor het indienen van een subsidieaanvraag te verlengen. Daarnaast is een aantal voorwaarden gewijzigd waardoor meer instellingen in aanmerking komen voor een subsidie. De aangepaste regeling staat in juli op pagina subsidies. De regeling wordt opengesteld van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023. 

Herstelfonds

De regeling wordt opengesteld van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023. De subsidie wordt gefinancierd uit het herstelfonds van 100 miljoen euro dat de provincie Noord-Holland in 2020 heeft ingesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Lees ook het artikel ‘Zonnepanelen vergroten overlevingskans Museum Waelstee’.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven