Gerelateerd nieuws

€2 miljoen subsidie voor ontwikkeling waterstofbatterij

Battolyser Systems ontvangt €2 miljoen subsidie uit het Just Transition Fund (JTF) voor het project Betaalbare groene waterstof. Het bedrijf ontwikkelt een batterij die met stroom waterstof produceert. Jeannette Baljeu, gedeputeerde haven en industrie, overhandigde tijdens de Wereldhavendagen een cheque met het bedrag aan CEO Mattijs Slee.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Innovatie in de haven is ontzettend belangrijk. Ik word dan ook erg blij van projecten zoals deze. Waterstof is een uitdaging en biedt tegelijkertijd grote mogelijkheden in de transitie waar we met elkaar voor staan. Met bedrijven zoals Battolyser wordt Rotterdam het centrum van waterstof in Europa.”
 

Productie van waterstof

Battolyser Systems ontwikkelt een batterij die, eenmaal opgeladen is met stroom, waterstof kan produceren. Zodra er meer stroom beschikbaar is dan de batterij kan opslaan, wordt deze energie via een ingebouwde elektrolyser gebruikt voor de winning van waterstof. De waterstof die hiermee wordt geproduceerd kan vervolgens weer worden ingezet in andere toepassingen, zoals vervoer of industriële productieprocessen.

De kosten voor de productie van waterstof met een Battolyser liggen ook nog eens lager dan bij andere beschikbare technologieën. Dit is mogelijk door de efficiëntie van de gebruikte elektrolyser en de flexibiliteit van de batterij. Tegelijkertijd kan een Battolyser stroom terugleveren aan het net wanneer daar vraag naar is.

Project van strategisch belang

De innovatie van Battolyser Systems biedt dus een oplossing voor twee belangrijke uitdagingen in de transitie naar een duurzame haven, namelijk: de betaalbaarheid van groene waterstof en de congestie op het net. Vanwege de verwachte impact van de techniek is het project door het Just Transition Fund (JTF) programma aangemerkt als een project van strategisch belang. De totale investering bedraagt meer dan €8 miljoen.

Werkgelegenheid

Met de steun uit het JTF kan Battolyser Systems het systeem verder ontwikkelen en opschalen in een pilot fabriek. Deze fabriek wordt gevestigd in Schiedam en zorgt voor meer werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector. De verwachting is dat er in deze regio op den duur ruim 150 nieuwe banen worden gecreëerd.

Meer weten over Battolyser Systems?

Over het JTF Rijnmond

Het JTF)draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale en economische aspecten en de milieueffecten. In Nederland gaat het om zes gebieden: Groningen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Limburg.

Meer over informatie over het JTF Rijnmond: https://jtf-rijnmond.kansenvoorwest.nl/

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven