botlek stoomnetwerk

Gerelateerd nieuws

€2,7 miljoen subsidie voor Botlek Stoomnetwerk

De restwarmte van AVR en Cabot wordt binnenkort via een stoomnetwerk gedeeld met andere bedrijven op het industrieterrein Botlek. De provincie Zuid-Holland (€2 miljoen) en de gemeente Rotterdam (€0,7 miljoen) subsidiëren het stoomnetwerk. Mede daardoor kan NetVerder, onderdeel van Stedin Groep, doorgaan met de aanleg van dit stoomnetwerk. Door het gebruik van de restwarmte wordt er 150 miljoen kuub aan aardgas bespaard (vergelijkbaar met het verbruik van 100.000 huishoudens).

 

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu: “De industrie moet stappen zetten, en doet dat ook. De industrie in Zuid-Holland gaat in 2030 de uitstoot van CO2 met meer dan de helft terugbrengen, daarmee draagt ze voor 40% bij aan de nationale doelstelling. De huidige geopolitieke situatie laat bovendien zien hoe belangrijk het is dat onze industrie onafhankelijker wordt van de import van gas. Dit project draagt daaraan bij.”

Toekomstbestendig netwerk

Het Botlek Stoomnetwerk maakt uitwisseling van restwarmte – in de vorm van stoom – tussen industriële bedrijven mogelijk. Bedrijven hoeven daardoor zelf geen of minder stoom op te wekken, waardoor aardgas wordt bespaard en jaarlijks grote hoeveelheden CO2 en stikstof worden bespaard. NetVerder investeert miljoenen in het stoomnetwerk in de Botlek, waarvan het eerste deel sinds 2013 in gebruik is. Het bestaande netwerk wordt nu ‘overgedimensioneerd’ uitgebreid. Dit betekent dat het netwerk dat nu wordt aangelegd toekomstbestendig is en veel meer aan kan dan wat er op dit moment nodig is. Het is daardoor mogelijk om op termijn ook andere stoombronnen en afnemers aan te sluiten op dit stoomnetwerk. Denk hierbij aan duurzame bronnen zoals geothermie. En de warmte die overblijft kan via het netwerk Warmtelinq worden gebruikt om huizen te verwarmen. Naar verwachting is het netwerk in 2024 gereed voor gebruik.

Platform voor toekomstige verduurzaming

Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie in Rotterdam: “Het Botlek Stoomnetwerk draagt bij aan het realiseren van onze klimaatdoelen. Bovenop de 150 miljoen kuub aan aardgas, bespaart het op termijn nog eens 60 miljoen kuub extra. Dat staat gelijk aan 40.000 woningen van het gas afhalen. Het stoomnetwerk is een essentiële schakel in het klimaatneutraal maken van de Rotterdamse haven.”

Het botlek stoomnetwerk is een aanjager op het gebied van energietransitie

Door het stoomnetwerk wordt het gebied ook aantrekkelijker voor bestaande en nieuwe bedrijven die stoom nodig hebben in hun processen. Zo zorgt het netwerk voor economische versterking van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Daarnaast is het stoomnetwerk een aanjager voor bedrijven om ook stoom gerelateerde investeringen te doen en daarmee bij te dragen aan de energietransitie. Een opwaardering van de elektrische infrastructuur op het industrieterrein Botlek zal deze transitie verder versnellen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven