Gerelateerd nieuws

‘Elke regio telt!’ pleit voor andere aanpak regionaal beleid

In het op 27 maart verschenen rapport ‘Elke regio telt!’ roepen 3 adviesraden het kabinet op zijn regionaal beleid te wijzigen. De regionale verschillen in brede welvaart zijn namelijk groot en nemen toe. De VNG onderstreept het belang van de voorgestelde koerswijziging.

Huidige rijksbeleid versterkt vooral regio’s die al sterk zijn

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) adviseren in het rapport ‘Elke regio telt!: een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s dat het kabinet bij beleidskeuzes de nadruk niet alleen moet leggen op economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland. Het huidige rijksbeleid versterkt vooral regio’s die al sterk zijn.

Rapport bevat 3 pijlers van aanbevelingen

De adviesraden constateren een ‘schrikbarende’ toename van onwenselijke verschillen tussen Nederlandse regio’s. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen voor zorg, onderwijs, infrastructuur en werkgelegenheid. Om deze ontwikkeling te keren, bevat het rapport 3 pijlers van aanbevelingen:

  • herijk de reguliere investeringslogica van het rijk
  • investeer in langjarige programma’s voor regionale ontwikkeling
  • werk aan een vitale relatie tussen regio’s en rijksoverheid

Lokaal bestuur zet stap naar voren

De VNG is enthousiast over de adviezen in het rapport, die nauw aansluiten bij de nieuwe verenigingsstrategie waarin kansengelijkheid een prioriteit vormt. Algemeen directeur Leonard Geluk: ‘De VNG maakt zich hard voor een sterke lokale bestuurslaag, die zelf een stap naar voren zet en op essentiële punten het initiatief neemt. Effectieve regionale samenwerking is daarbij een belangrijk instrument. Het is heel goed dat dit rapport de toon zet voor beleid dat gemeenten en regio’s mede bepalen, in plaats van ondergaan.’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven