Gerelateerd nieuws

Start aanleg warmtenet Polanen met boring onder kassen door

Op woensdag 8 februari is een warmteleiding van maar liefst 492 meter succesvol ingetrokken onder de kassen naar de aardwarmtelocatie van Polanen aan de Madeweg. De warmteleiding is het eerste deel van het warmtenet in Polanen. Om dit moment te markeren plaatsten wethouder Pieter Varekamp en directeur Marco van Soerland (Warmte Netwerk Westland), een symbolische sticker op de leiding voordat deze werd ingetrokken onder de kassen door. 

Bijzonder moment

De boring onder de kassen en het intrekken van de warmteleidingen is in meerdere opzichten een bijzonder moment. Allereerst is het technisch gezien precisiewerk. Daarnaast is het een mijlpaal voor de telers van de warmtecoöperatie Polanen en voor Warmte Netwerk Westland. Want met deze ondergrondse verbinding is de aanleg van het warmtenet officieel gestart. Het warmtenet in Polanen wordt straks aangesloten op de nog te realiseren aardwarmtebron aan de Madeweg.  

Samenwerking 

“Aardwarmte als duurzame energiebron maakt het Westland flink duurzamer en daarom werkt de gemeente graag aan mee aan de aanleg van dit warmtenet. Op termijn onderzoeken we of ook woningen kunnen worden aangesloten.”, aldus wethouder Varekamp van de gemeente Westland. Directeur Marco van Soerland: ‘Dankzij intensieve samenwerking met de gemeente Westland, de Europese subsidie vanuit Kansen voor West en de subsidies van het ministerie van Landbouw, Milieu en Voedselkwaliteit voor de opwaardering van de warmtenetten zijn we in staat het Westland duurzamer te maken.’ Met het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant benadrukken de gemeente Westland en Warmte Netwerk Westland de ontwikkeling van het warmtenet in Polanen en daarmee de verdere opschaling van de realisatie van Warmtesysteem Westland.

20 kilometer aan net

Dankzij dit warmtenet kan straks duurzame warmte worden geleverd aan zo’n 200 hectare aan kassen in Monster. Iedere aansluiting betekent minder verbruik van fossiele brandstoffen en een totale vermindering van de CO₂-uitstoot in het Westland. Binnen enkele jaren wordt het warmtenet uiteindelijk zo’n 20 kilometer lang. De kwekers, verenigd in warmtecoöperatie Polanen, zijn gesitueerd in een driehoek vanaf de Madeweg in Monster tot aan de Julianaweg in ‘s-Gravenzande en de grote Achterweg in Naaldwijk. 

Boring

De boring onder de kassen is een horizontaal gestuurde boring (horizontal directional drilling). De boring wordt hydraulisch aangestuurd en omvat een aantal stappen. De eerste fase van het boren is het uitvoeren van een pilotboring om de schacht te boren. Vervolgens wordt het boorgat vergroot met behulp van ‘een ruimer’. Vloeistof op hoge druk verwijdert in deze fase losgekomen grond en verstevigt het boorgat. Op het veld aan de zijde van het uittredepunt van de pilotboring aan de van Ruyvenlaan is de in te trekken warmteleiding klaargelegd. De laatste stap is het intrekken van de warmteleiding van 492 meter lang. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven