Gerelateerd nieuws

“Inzicht verkrijgen in energieverbruik is must voor een succesvolle energietransitie”

Er kan in gebouwen nog steeds veel meer energie- en daarmee kostenbesparingen worden behaald dan nu al het geval is. Want hoewel er door de hoge energieprijzen en vanwege klimaatdoelstellingen van gebouwbeheerders wordt gevraagd het energieverbruik te verlagen, is de koek lang niet op, zo stelt Youri Lucassen van Vanbeek. Lucassen is één van de sprekers op het event Smart Building op 5 oktober.

Gebouwen worden steeds slimmer gemaakt, dankzij het plaatsen van sensoren en meters. Lucassen: “Het is dan zaak die data die dat oplevert te verzamelen, te controleren en te valideren, om daarna vanuit de gegeneerde informatie actie op uit te voeren. Vanbeek levert de monitoring-service daarvoor in het eigen ontwikkelde platform ErbisOne, dat heel intuïtief visualiseert waar en hoe er energiebesparing is door te voeren. Integraal energiemanagement is namelijk datgene wat Vanbeek al ruim 40 jaar doet. En dat doen we vooral in kantoren, onderwijsgebouwen, zorginstellingen en retail.”

Dit platform ErbisOne is productonafhankelijk, vertelt Lucassen. “Dat betekent dat we data vanuit allerlei merken meters en sensoren kunnen ophalen, verwerken en interpreteren. Ook als er gaten in die data zouden ontstaan, bijvoorbeeld door niet goed werkende meters en sensoren, kunnen we inschatten wat het energieverbruik in een gebouw zou zijn geweest.”

Data goed visualiseren

De hamvraag is natuurlijk: maakt de gebouwbeheerder voldoende gebruik van al deze data? Lucassen: “Steeds vaker en beter, maar er is nog veel meer uit te halen, zelfs nu nog en op verschillende aspecten. Uit onderzoek blijkt ook dat circa 40% van de installaties in kantoren niet goed genoeg functioneert. Er is eigenlijk maar één manier om dat percentage omlaag te brengen, en dat is: monitoren. Want meten is weten. Dan kijk je naar profielen en naar het gebruik. En hoe meer data je hebt, des te dichter je bij de problematiek komt om die op te lossen. Dat hoeft niet direct heel complex te zijn. Begin met het collecteren van data uit de hoofdmeter; daar kun je al heel veel uit halen, en dat is bovendien hele betrouwbare data. Daarna is het zaak dit goed te visualiseren, zoals we dat doen in ErbisOne. Zo is het voor iedereen begrijpelijk.”

Toenemende informatiebehoefte

Voor een succesvolle energietransitie is opnemen en goed visualiseren van deze data hard nodig. Zo moet er in gebouwen steeds zuiniger worden omgegaan met energie. “Denk aan het verplichte energielabel C voor kantoren, dat dit jaar is ingegaan. Maar ook zorgt de komst van bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, en andere innovaties, zoals klimaatplafonds, energieopslag en PCMs (phase change materials) voor een steeds grotere informatiebehoefte binnen organisaties. Dit wordt versterkt door de toenemende vraag vanuit de overheid om te rapporteren over energie en duurzaamheid, in bijvoorbeeld EED-, ESG- en CSRD-rapportages”. In de route naar CO2 neutraal zijn innovaties zoals hierboven genoemd onmisbaar, echter om de effecten en de voortgang hiervan goed te kunnen volgen is al deze data uit de smart buildings essentieel om op te kunnen sturen.  

Kloppend hart van de energietransitie

Wat Vanbeek betreft is het omzetten van alle data naar de gewenste informatie essentieel om gestelde doelen rondom energiebesparing, kostenverlaging en CO2-reductie te behalen. Het mooie is dat vanuit één bron diverse doelen worden bediend, denk hierbij aan kostendoorbelasting, kostencontrole, ESG-, Parisproof- en CO2-reporting, maar ook performance bewaking van installaties als zon-pv, WKO of andere innovaties, zoals digital twin sturing. “Vanuit steeds meer afdelingen binnen organisaties wordt er gewerkt aan deze thema’s, allen met hun eigen vragen en behoeftes. Het kunnen aanbieden van één platform waarin álle data uit de smart buildings wordt verwerkt tot de inzichten die deze stakeholders nodig hebben, maakt een EMS als ErbisOne het kloppende hart van de energietransitie”.

WEBSITE

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven