Gerelateerd nieuws

Energiebesparing door Luchtgordijnen

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijke maatregel om de CO₂-reductie doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren. Een belangrijk onderdeel van verduurzaming is energiebesparing. Dat kan met isoleren, slim gebruik van een gebouw en efficiënte installatietechniek. Een veel voorkomend onderwerp in de discussie is energieverlies via toegangsdeuren in de detailhandel en industrie. Het doel van een toegangsdeur is om mensen en goederen binnen en buiten te laten. Toegangsdeuren zullen om die reden altijd geopend moeten worden. Dit leidt tot verlies van energie, waarbij de hoeveelheid afhangt van de frequentie van het openen van de deuren. De noodzaak tot energiebesparing is duidelijk. Het is daarom van belang om, gegeven dit feit, maatregelen toe te passen die effectief en efficiënt energie kunnen besparen bij toegangsdeuren.

De toepassing van een luchtgordijn is een van deze belangrijke maatregelen. Een luchtgordijn is een luchttechnisch apparaat dat fungeert als een klimaatscheiding tussen twee zones met een verschillende temperatuur. Er wordt letterlijk een ‘gordijn van lucht’ voor een opening gecreëerd die ervoor zorgt dat warme lucht in de winter zo veel mogelijk binnen en in de zomer buiten blijft. De (correcte) toepassing van een luchtgordijn kan circa 60% á 90% energie besparen (afhankelijk van het type luchtgordijn), juist wanneer er gekoeld of gestookt wordt.

Luchtgordijnen zorgen voor reductie CO₂-uitstoot

Binnenklimaat Nederland onderschrijft de doelstelling om energieverbruik te reduceren. Een realistische analyse en haalbaarheid staan daarbij centraal. Daarbij pleiten wij voor aandacht en toepassing van luchtgordijnen, die een welkom ontvangst bieden voor consumenten en energie besparen voor de ondernemers. Dit is ook een maatregel die onderdeel is van het 54puntenplan6 van Urgenda om de CO₂-uitstoot te reduceren: “Maatregel 46 stelt voor winkeldeuren en andere bedrijfsdeuren verplicht te sluiten, tenzij deze zijn voorzien van een voorziening die energieverspilling vermindert, zoals een luchtgordijn of een combinatie met draaideuren, tochtsluizen en slimme schuifdeuren.” Luchtgordijnen openen de deuren van winkels energiezuinig en uitnodigend.

Download de Position Paper luchtgordijnen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven