Gerelateerd nieuws

Overijssel helpt inwoners en bedrijven energierekening omlaag te brengen

De provincie Overijssel trekt 5 miljoen euro uit om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen. De ambitie is om 5000 huishoudens en 500 bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen. Dat doet de provincie door stevig in te zetten op energiebesparende maatregelen.

“De beste bescherming tegen de onzekerheid omtrent de hoge energieprijzen is energiebesparing”, zegt Tijs de Bree, gedeputeerde Energie van de provincie Overijssel. “Veel besparingsmaatregelen zijn relatief eenvoudig uit te voeren, leveren direct een groot voordeel op en zijn permanent. Daarom zetten wij daar stevig op in.”

Maatregelen

De provincie gaat vooral gebruikmaken van uitbreiding van maatregelen die al voorhanden zijn. Zoals bestaande subsidieregelingen uitbreiden en het toegankelijker maken en verder uitrollen van bestaande ideeën, zoals de inzet van energiecoaches.

Het maatregelenpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Extra investering in isolatiemaatregelen bij woonhuizen, met name gericht op slecht geïsoleerde huizen.
  2. Extra investering in energiebesparende maatregelen bij bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen, met name gericht op het midden- en kleinbedrijf.
  3. Onderzoek naar mogelijkheden voor kleinbedrijf om lening af te sluiten voor verduurzamingsmaatregelen. Dit doen we in samenwerking met Energiefonds Overijssel (EFO).
  4. Extra investering in de werving en opleiding van vrijwillige energiebespaar- en professionele CV coaches.
  5. Extra investering in de werving en opleiding van zij-instromers voor de installatiebranche.

Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het pakket met maatregelen nog niet definitief is. De maatregelen worden momenteel nog gefinetuned.

Aanvullend op Rijk

De rijksoverheid staat aan de lat voor financiële compensatie. Ze heeft omvangrijke steun aangekondigd voor zowel kleingebruikers als het MKB. In aanvulling op dit pakket voert de provincie de nieuwe aangekondigde maatregelen uit. De Bree: “Energiebesparing leidt tot structurele verbetering van de financiële positie van bedrijven, instellingen en particulieren, maar we zijn ons ervan bewust dat hiermee niet alle problemen opgelost zijn. Zo worden de boodschappen er niet goedkoper van. Voor de verlichting van deze financiële nood zijn we afhankelijk van de rijksoverheid. Met onze maatregelen proberen we zoveel mogelijk aanvullend te zijn op wat het Rijk doet.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven