Gerelateerd nieuws

Energielabel C kantoren – stand per 1 januari 2022

Kantoorgebouwen moet per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantoren voldoen hier al aan. Op dit moment heeft naar schatting 44% van de label-C-plichtige kantoren label C of beter. Met nog ongeveer een jaar te gaan, moet er zeker nog het nodige gebeuren.

Kantoorgebouwen die niet op 1 januari 2023 aan de verplichting voldoen, mogen volgens de wet niet meer als kantoor gebruikt worden.

Stand van zaken per 1 januari 2022
RVO schat dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Dit raamt RVO op basis van verschillende registraties. Niet alle kantoren vallen onder de label C-verplichting. Kleine kantoren vallen er bijvoorbeeld niet onder.

Percentages
Op basis van de nieuwste cijfers blijkt dat per 1 januari 2022 inmiddels 44% van de label-C-plichtige kantoren een groen energielabel (C of beter) heeft. Het aantal kantoren met label C of beter is in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen.

De andere 56% voldoet nog niet aan de label-C-verplichting. Voor 12% staat er een rood energielabel geregistreerd (D of slechter). Voor de resterende 44% is nog geen energielabel geregistreerd. Gebeurt dit wel, dan schat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB, april 2021) dat ongeveer 30% hiervan een groen label krijgt.

Er is komend jaar dus nog genoeg te doen voor kantooreigenaren en gebruikers. Zij moeten maatregelen nemen om hun kantoorgebouw geschikt te maken voor een groen label. Daarna moeten zij ook het energielabel laten registreren.

Grafiek groei energielabels label-C-plichtig tot 1 januari 2022

\"\"

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven