Gerelateerd nieuws

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

Vanaf 17 maart is op de site van NEN een interpretatiedocument te downloaden bij NTA 8800:2022 ‘Energieprestatie van Gebouwen. Het interpretatiedocument sorteert voor op de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. Met het interpretatiedocument wordt voorgesorteerd op de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In plaats van ‘Bouwbesluit 2012’ moet vanaf het moment van inwerkingtreding worden gelezen: ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. In sommige gevallen wordt in NTA 8800:2022 verwezen naar specifieke artikelen in het Bouwbesluit. Welke dat zijn, en welke dit worden in het Bbl, staat in het interpretatiedocument. Daarnaast bevat het interpretatiedocument enkele redactionele aanpassingen voor NTA 8800:2022.

Gevolgen andere documenten over energieprestatie
De redactionele aanpassingen in het interpretatiedocument bij NTA 8800:2022 hebben geen effect op de andere documenten en onderdelen van het EPG-stelsel zoals de opnameprotocollen en de software. De definitieve versies van de Wijzigingsbladen voor BRL9500-W, U en de BRL9501, zullen verwijzen naar het interpretatiedocument van NEN. Deze Wijzigingsbladen liggen momenteel bij de Raad voor Accreditatie ter beoordeling, en de definitieve versies zijn derhalve nog niet gepubliceerd.

Meer informatie
Kijk op de website van Energieprestatie van gebouwen voor meer informatie over het Stelsel EPG. Hier is ook het interpretatiedocument te downloaden.

Voor vragen over NTA 8800 of het normalisatieproces kunt u terecht bij: Rob Kotte of Katrien Volleman, telefoon (015) 2 690 324 of e-mail naar bi@nen.nl.

Voor meer informatie over de Beoordelingsrichtlijnen BRL 9500U, BRL 9500W en BRL 9501 ga naar de website van InstallQ.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven