Energieprestatie van gebouwen

Gerelateerd nieuws

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

Vanaf 17 maart is op de site van NEN een interpretatiedocument te downloaden bij NTA 8800:2022 ‘Energieprestatie van Gebouwen. Het interpretatiedocument sorteert voor op de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. Met het interpretatiedocument wordt voorgesorteerd op de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In plaats van ‘Bouwbesluit 2012’ moet vanaf het moment van inwerkingtreding worden gelezen: ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. In sommige gevallen wordt in NTA 8800:2022 verwezen naar specifieke artikelen in het Bouwbesluit. Welke dat zijn, en welke dit worden in het Bbl, staat in het interpretatiedocument. Daarnaast bevat het interpretatiedocument enkele redactionele aanpassingen voor NTA 8800:2022.

Gevolgen andere documenten over energieprestatie

De redactionele aanpassingen in het interpretatiedocument bij NTA 8800:2022 hebben geen effect op de andere documenten en onderdelen van het EPG-stelsel zoals de opnameprotocollen en de software. De definitieve versies van de Wijzigingsbladen voor BRL9500-W, U en de BRL9501, zullen verwijzen naar het interpretatiedocument van NEN. Deze Wijzigingsbladen liggen momenteel bij de Raad voor Accreditatie ter beoordeling, en de definitieve versies zijn derhalve nog niet gepubliceerd.

Meer informatie over ‘Energieprestatie van gebouwen’

Kijk op de website van Energieprestatie van gebouwen voor meer informatie over het Stelsel EPG. Hier is ook het interpretatiedocument te downloaden. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven