digitalisering

Gerelateerd nieuws

Europees netwerk versnelt digitalisering mkb-bedrijven

Digitalisering is een spil in de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. European digital innovation hubs helpt bij de digitalisering van mkb-bedrijven.

 

Digitalisering is een spil geworden in de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van technologieën zoals AI, Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven stevig investeren in deze trend, is het voor mkb-bedrijven moeilijk om te volgen, zo laten studies keer op keer zien.

Nederland is hierin niet uniek en de Europese Unie heeft daarom besloten een Europees netwerk op te richten dat mkb-bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën in mkb-bedrijven te implementeren. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven. Zo krijgen Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis in andere landen en kunnen onze koplopers zich profileren op een Europees podium.

In Nederland is gekozen om 5 van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) op te richten zodat heel Nederland, waaronder Zuid-Holland, door een EDIH wordt bediend. Op woensdag 29 juni 2022 heeft Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, hiervoor het startschot gegeven.

Zuid-Holland aan de slag met EDIH-SMITZH

De EDIH in Zuid-Holland, met als werktitel EDIH-SMITZH, is een initiatief van InnovationQuarter en de Technische Universiteit Delft. De provincie Zuid-Holland ondersteunt EDIH-SMITZH financieel met €1,1 miljoen voor de eerste drie jaar van het programma. Daarnaast leveren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Unie elk een financiële bijdrage van €2,2 miljoen. Bij de ondersteuning van bedrijven wordt samengewerkt met regionale onderwijsinstellingen voor beroeps- en hoger onderwijs en tal van andere relevante organisaties zoals brancheverenigingen, fieldlabs en reeds bestaande innovatieprogramma’s.

EDIH-SMITZH zet zich in om hét loket in Zuid-Holland te zijn waar bedrijven terecht kunnen met vragen over de inzet van digitale technologie. In de periode tot 2025 richt de hub zich op bedrijven in de maakindustrie, de glastuinbouw en het havengebied. Meindert Stolk, gedeputeerde voor Economie en Innovatie van de Provincie Zuid-Holland licht dit toe: “Dit zijn 3 van de sterke economische sectoren in Zuid-Holland waar tegelijk een grote druk ligt om de bedrijfsvoering sneller te digitaliseren. Of het nu gaat om energiezuiniger werken, meer doen met minder mensen of het blijven leveren van hogere kwaliteit: digitalisering speelt hierin altijd een sleutelrol.” Zuid-Holland heeft tegelijkertijd ook koplopers in digitale technologieën, zoals op het gebied van AI, cybersecurity, Internet of Things, XXL-schaal robotica en 3D-printen. Zij kunnen hun expertise via het EDIH-netwerk gemakkelijk beschikbaar maken in heel Europa en werken hierdoor internationaal aan een sterkere concurrentiepositie.

Van SMITZH naar EDIH-SMITZH

EDIH-SMITZH bouwt voort op het succesvolle programma SMITZH, dat sinds 2017 de Zuid-Hollandse maakindustrie ondersteunt in hun digitalisering. Bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie kunnen nog tot eind 2022 terecht bij het SMITZH-programma, waarna het stokje door EDIH-SMITZH wordt overgenomen. Stolk is verheugd dat er met EDIH-SMITZH een goed vervolg komt op SMITZH, dat al meer dan 600 mkb-bedrijven in Zuid-Holland heeft bereikt. “EDIH-SMITZH zal nieuwe kansen bieden op het gebied van cybersecurity en AI en het aantal Fieldlabs en Skills Labs in het netwerk vergroten. Prachtig dat EDIH-SMITZH zich daarbij gaat richten op een bredere doelgroep binnen het mkb met naast de maakindustrie ook focus op de glastuinbouw en de haven. En dat er daarmee ook meer kansen liggen voor Europese samenwerking.”

 

Vragen over digitalisering?

EDIH-SMITZH gaat naar verwachting vanaf januari 2023 aan de slag om bedrijven te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering. Tegen die tijd volgt er meer praktische informatie. Heb je ondertussen vragen met betrekking tot digitalisering van de maakindustrie? Neem dan een kijkje op de website van Smitzh.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven