Gerelateerd nieuws

Exploitatiekosten Maatschappelijk Vastgoed

Inzicht in exploitatiekosten
is belangrijker dan ooit!

Reductie van exploitatie- en onderhoudskosten, verduurzamen, energiebesparing of een ingrijpende renovatie zijn onderwerpen waar ook bij het maatschappelijk vastgoed invulling aan gegeven moet worden. Inzicht in de exploitatiekosten van uw gebouwen is daarbij essentieel.

Om de exploitatie en de financiële sturing van maatschappelijk vastgoed te optimaliseren is het belangrijk dat u inzicht heeft in de opbouw van de exploitatiekosten en dat u weet hoe u aan de hand van kengetallen (exploitatiewijzer) en een juiste meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) op het budget van het onderhoud kunt sturen.

Resultaat

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in alle gegevens die nodig zijn om de exploitatiekosten van maatschappelijk vastgoed beter te kunnen inschatten. U krijgt inzicht in de investeringscyclus en de impact die dit heeft op de gebouwen.

Het verduurzamen en gezond maken van het vastgoed en energie beperkende maatregelen toepassen komt steeds vaker voor en heeft invloed op de exploitatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe u hierop kunt sturen.

Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van de Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten. Op basis van de categorie en het type gebouw kunnen de exploitatiekosten worden opgesplitst in bouwkundig, installaties en beschouwingsperiode.

Wetgeving en aanvullende tips

Als aanvulling op deze cursus krijgt u inzicht in hoe de wetgeving en duurzaamheid effect hebben op uw MJOP.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen:

• Tips voor flexibele contracten bij duurzame investeringen.
• Gevolgen hoge energieprijzen op terugverdientijd energiebesparing.
• Informatieplicht energiebesparing via het eLoket en bijkomende verplichtingen vanaf 2023
• Verplichte verduurzaming door Bouwbesluit sinds 1 februari 2022 voor grootschalige renovaties.
• Vooruitblik op de verwachte Europese wetgeving voor minimum energielabel voor maatschappelijk vastgoed.

Voor wie?

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor bestuurders, vastgoedmanagers, facility managers, technisch managers, taxateurs en financiers van maatschappelijk vastgoed.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven