Gerelateerd nieuws

FiSS brengt brandrisico’s snel in beeld | EQUANS: brede blik op brandveiligheid

Wat is wettelijk verplicht op het gebied van brandveiligheid? En hoe heb ik het eigenlijk in mijn eigen bedrijfspand geregeld? Heb ik de zaken goed voor elkaar, of valt er nog wel iets te verbeteren? Voor brandveiligheid gelden vele wetten en regels. De FiSS methode van EQUANS geeft eigenaren van zakelijk onroerend goed antwoord op het totale veiligheidsbeeld van hun organisatie en dus ook op deze specifieke vraagstukken.

“De analyse brengt snel digitaal in beeld welke risico’s er zijn,” vertelt Alexander Wiersma, Business Consultant Fire Safety & Security van EQUANS voor Noord – Nederland. “FiSS staat voor Fire Safety and Security en geeft een helder beeld van de wettelijke normen en eisen waaraan een ondernemer moet voldoen. Een gebouweigenaar is wettelijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in zijn pand. Duidelijk wordt wat er al is geregeld en wat voor verbetering vatbaar is. Met inzet van deze methode wordt niets over het hoofd gezien. FiSS is slechts één van de instrumenten waarmee wij onze klanten volledig ontzorgen op het gebied van brandveiligheid. Onze kracht ligt in een integrale benadering. De totale brandveiligheid dus, waarbij je onder meer kunt denken aan signaleringssystemen zoals brandmeld- en ontruimingssystemen en aan brandbestrijdingssystemen zoals sprinkler- en blusgasinstallaties, of camerabewaking als het gaat om ongewenst bezoek of personenidentificatie. Welke oplossing is passend bij de situatie van de klant? Je kan in een serverruimte met veel netwerkapparatuur beter proberen te blussen met gas dan met water, om maar een voorbeeld te noemen.”

EV branddetectie

EQUANS toont op de beurs Fire Safety en Security Events een innovatie in de vorm van EV branddetectie voor elektrische auto’s. Wiersma: “De batterijen kunnen thermisch op hol slaan (Thermal Runaway). Oorzaken kunnen grote temperatuurverschillen zijn vanwege bijvoorbeeld het overladen van de batterijen of mechanische beschadiging van de bodemplaat, waardoor het koeleffect wordt verminderd en brandrisico ontstaat. EV is een slimme sensor die brandrisico’s tijdig ontdekt en een signaal afgeeft. Bijvoorbeeld een seintje naar de laadpaal als overlading dreigt. Als de auto in een parkeergarage staat, kan er een signaal uitgaan welke auto het betreft ofwel naar de deuren, zodat die worden geopend, ofwel de bhv, die dan wordt ingeschakeld. Wij hebben dit principe ook ontwikkeld voor zonnepanelen.”

Op afstand

Een andere dienst van EQUANS bestaat uit service- en onderhoud op afstand. Wiersma: “Wij zien een storing en stellen direct de diagnose, zonder dat een installateur of de klant ter plekke aanwezig hoeven te zijn. Ook voorspellen we op basis van data in de desbetreffende installatie wanneer onderhoud nodig is of een bepaald onderdeel aan vervanging toe. Dit heeft niet alleen minder autobewegingen tot gevolg maar bespaart ook tijd en dus geld. Je kunt digitaal snel beoordelen wat er aan de hand is. Je komt als het moet en niet als het niet moet, is onze stelregel.”

Breed technisch

EQUANS is een merkonafhankelijke integrator en breed gespecialiseerd in Innovatieve technische, digitale en duurzame vraagstukken. Van ontwerp tot installatie, realisatie, onderhoud en advies wordt gewerkt aan technische oplossingen zoals klimaatinstallaties, besturingssystemen maar ook complete hoogspannings- en procesinstallaties. Van een nieuwe stoominstallatie voor een voedselproducent tot het installeren van een warmtepomp in een kantoorgebouw tot de complete realisatie van een zonnepark of datacenter. De engineers analyseren de klanteis, stellen een functionele beschrijving op, ontwerpen, begeleiden montages, verzorgen een weergave van de nieuwe toestand na uitvoering van het werk en maken onderhoudsplannen op maat.

Wiersma: “Onze afnemers zijn te vinden in de utiliteit, industrie of overheid. De oplossingen zijn nooit standaard maar worden altijd samen met de klant uitgedacht. We zijn voor al onze werkzaamheden gecertificeerd volgens de (wettelijk) geldende normen en eisen.”

Over EQUANS  

EQUANS heeft wereldwijd vestigingen in zeventien landen met in totaal vierenzeventigduizend medewerkers. In Nederland is het concern marktleider op haar werkveld en sterk vertegenwoordigd met vijfenvijftighonderd medewerkers op negenentwintig locaties.

Meer informatie en opvragen leaflet FiSS: www.equans.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven