Gerelateerd nieuws

Gebouwen met de slechtste energielabels worden het eerste aangepakt

Als Nederland de gestelde verduurzamingsdoelen voor 2030 wil halen, moet er ‘aanzienlijk versneld worden’, zo stelt minister De Jonge. Om die doelen toch te halen, komen er financieringsregelingen en een stappenplan voor verduurzaming van woningen, winkels en andere gebouwen, net als wettelijke eisen aan huurwoningen. Dat staat in een programma dat De Jonge heeft ontwikkeld voor de gebouwde omgeving. Hierin heeft hij de plannen uit het coalitieakkoord uitwerkt.

De minister wil dat een duurzame woning voor iedereen te realiseren is, met ondersteuning en subsidies. Zo wil hij het onder meer mogelijk maken dat mensen met lagere inkomens tegen 0 procent rente kunnen lenen om hun woning energiezuiniger te maken. Ook wil de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening andere voorwaarden versoepelen zodat meer mensen via aantrekkelijke regelingen aan de slag kunnen met de isolatie van hun huis. Ook de aanschaf van een (hybride) warmtepomp en een fornuis op elektriciteit wordt in de plannen gestimuleerd. Eerder maakte het kabinet al bekend dat per 2026 de warmtepomp of een duurzaam alternatief verplicht wordt bij vervanging van een cv-installatie.

Label E, F en G eerst aangepakt

De gebouwen met de slechtste energielabels (E, F, G) worden als eerste aangepakt. In totaal moeten in 2030 zeker 2,5 miljoen woningen worden geïsoleerd. Voor die opgave was al een nationaal programma bedacht.

De Jonge stelt in een toelichting dat een duurzame woning voor iedereen goed voor het klimaat. ‘Bovendien voorkomt het een hoge energierekening en maakt het ons minder afhankelijk van aardgas’, aldus De Jonge. ‘Dit doen we door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels.’

Wensen en eisen in beeld

Volgens de minister is het vooral belangrijk dat bij eigenaren van woningen en gebouwen duidelijkheid bestaat over de wensen en eisen voor verduurzaming. Vooral omdat het voor de meeste gebouweigenaren een ingewikkeld en niet-alledaags onderwerp is. Om voor iedereen meer duidelijkheid te krijgen over het verduurzamingstraject, komt er een digitaal platform verbeterjehuis.nl. Daar kan iedereen terecht om meer te weten te komen over regelingen, subsidies en aanbieders. Ook komt er informatie over welke maatregelen technisch gezien verstandig zijn, over de te verwachten besparingen op de energierekening en over betrouwbare aanbieders.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven