Gerelateerd nieuws

Groei Brabantse woningvoorraad hoogste niveau in bijna 25 jaar

Vorig jaar is de woningvoorraad in Noord-Brabant toegenomen met 13.000 woningen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS.  Dat is de sterkste groei in bijna 25 jaar. De laatste ‘score’ van dergelijke omvang vond plaats eind vorige eeuw (1998). Ook dit jaar verwacht de provincie een groei van zo’n 13.000.

In 2021 zijn ruim 11.800 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Brabant. Daarnaast wordt ook op andere manieren woonruimte toegevoegd, zoals bijvoorbeeld via de herbestemming van leegstaande kantoren en winkels en ander vastgoed. Vorig jaar lag het aantal in die categorie ‘toevoegingen anderszins’ op bijna 3.000. Tegelijkertijd verdwijnt er ook woonruimte, bijvoorbeeld door sloop, en vorig jaar waren dat ruim 2.000 huizen. Daarmee is de totale (netto) groei van de voorraad in 2021 uitgekomen op 13.000, 20% hoger dan de groei in 2020. Op 1 januari van dit jaar telt Brabant 1.164.400 woningen.

‘Volle kracht vooruit’
Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen is blij met de woningbouwaantallen: “We zijn goed op weg in Brabant. Complimenten aan gemeenten, corporaties en alle andere partijen die hieraan bijdragen. En nu op volle kracht vooruit, het is zaak dit bouwtempo ook vast te houden en liefst nog wat te versnellen. Kijkend naar onze prognoses voor de eerstkomende jaren, mogen het er gerust een paar duizend meer zijn. Door versneld meer woningen te bouwen lopen we bovendien bestaande woningtekorten sneller in. Via onder meer de regeling ‘Flexpool Versnelling Woningbouw’ helpt de provincie hierbij.\”

Provincie investeert in versnelling
Met de Flexpoolregeling krijgen gemeenten extra financiële middelen, bijvoorbeeld voor het aannemen van extra medewerkers, om woningbouwplannen versneld klaar te krijgen voor uitvoering. Via deze regeling is ruim € 5,6 miljoen beschikbaar, € 3,8 miljoen rijksgeld en € 1,9 miljoen cofinanciering door de provincie. Inmiddels zijn er uitkeringen gedaan aan Deurne, Halderberge, Bergen op Zoom en de gemeenten samenwerkend in het Stedelijk Gebied Eindhoven, SGE. Ter illustratie, in het geval van SGE gaat het om de versnelling van 13 woningbouwprojecten in alle 9 gemeenten van de regio die samen goed zijn voor ruim 3.100 woningen.

Kwantiteit én kwaliteit
Het gaat, wat Ronnes betreft, echter niet alleen om de aantallen. “Natuurlijk is versnelling van het bouwtempo belangrijk, maar wel steeds met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik én vanuit een vraaggericht, flexibel planaanbod, met aandacht voor de betaalbaarheid en ruimte voor nieuwe, soms ook tijdelijke woonvormen en collectieve woonvormen, bijvoorbeeld voor de sterk groeiende groep ouderen.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven