Gerelateerd nieuws

BREEAM gecertificeerde panden in Nederland

Het is de laatste jaren evident geworden dat een beter energielabel goed is voor de opbrengst van vastgoed. Er is echter minder bekend over de impact van een BREEAM certificaat op de waardering van vastgoed. Daarom heeft Dynamis Research onderzoek gedaan naar bestaande en nieuw te bouwen BREEAM gecertificeerde utiliteitsgebouwen in Nederland. Hierbij zijn regionale verschillen in functie, prestatie en huuropbrengsten in kaart gebracht.

Op basis van ons onderzoek trekken wij de volgende conclusies, opgedeeld in twee artikelen:

Conclusies deel I: 

  1. De meeste BREEAM gecertificeerde panden bevinden zich in de Randstad. Ook in Noord-Brabant en Gelderland bevindt zich een groot deel van de gecertificeerde panden.
  2. Voornamelijk logistieke- en kantoormeters zijn BREEAM gecertificeerd. Dit komt omdat logistiek vaak een grote metrage heeft en voornamelijk eigenaren van grotere kantoorgebouwen ervoor kiezen om hun pand te laten certificeren.
  3. Onder BREEAM Nieuwbouw certificaten is logistiek nog beter vertegenwoordigd door de grote hoeveelheid logistiek die de afgelopen jaren is gerealiseerd.
  4. BREEAM Nieuwbouw gecertificeerde panden scoren gemiddeld bijna 20 procentpunten hoger dan panden met een BREEAM In-Use certificaat.           
  5. Ondanks dat de meeste BREEAM gecertificeerde panden zich in de Randstad bevinden, scoren BREEAM gecertificeerde panden beter in de provincies daarbuiten. Dit heeft te maken met de schaarse ruimte in de Randstad, waardoor er minder goed kan worden voldoen aan criteria van bepaalde toetsingsfactoren van het BREEAM certificaat.

Conclusies deel II: 

  1. Gerealiseerde huurprijzen van BREEAM gecertificeerde kantoorpanden liggen gemiddeld hoger dan de gemiddelde gerealiseerde huurprijs van de wijk waarin dat kantoorpand ligt.
  2. Er is een lineair verband tussen een hogere score en een hogere huur.
  3. Het hebben van BREEAM certificaat is niet los te denken van andere factoren die van invloed zijn op de gerealiseerde huurprijs.
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven