Gerelateerd nieuws

Handreiking duurzame bedrijventerreinen

Bedrijfsterreinen en -panden stapsgewijs duurzaam maken

Duurzaamheid is een belangrijke pijler bij het toekomstbestendig maken en kwalitatief verbeteren van werklocaties. Investeren in duurzaamheid is daarmee een win-win voor ondernemers en onze maatschappij. Veel ondernemers zien verduurzaming van hun bedrijf of bedrijventerrein daarom als een mooi perspectief. Het is echter vaak nog onduidelijk hoe verduurzaming er in de praktijk uitziet. VNO-NCW Midden, MKB-Nederland en de provincie Overijssel hebben daarom een handreiking gemaakt voor bestaande en nieuwe gebouwen.

In de handreikingen is inzichtelijk gemaakt welke praktische maatregelen getroffen kunnen worden aan bedrijfspanden, op kavels of op het bedrijventerrein. Ook wordt informatie gegeven over hoe het beste aangesloten kan worden op logische investeringsmomenten om meerkosten te beperken. De handreiking is onderdeel van een bredere aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen in Overijssel. VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden en de overheid werken daarbij actief samen.

In 2021 zet VNO-NCW Midden samen met brancheorganisaties, parkmanagementorganisaties en lokale bedrijventerreinen een expertteam op. Met dit expertteam wordt kennis gebundeld op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed, gebouwmanagement, veiligheid en IT. Het expertteam toekomstbestendige bedrijventerreinen ondersteunt ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties bij het maken en uitvoeren van plannen die de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen versterken.

Download hier de handreiking “Bestaande gebouwen en terreinen”

Download hier de handreiking “Nieuwe gebouwen en terreinen”

 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven