invorderingsstrategie

Gerelateerd nieuws

Herijking invorderingsstrategie voor zowel particulieren als kleinere ondernemers

Met de herijking van de invorderingsstrategie wordt beoogd om nieuwe strategische kaders te bieden aan de Belastingdienst en Toeslagen bij het invorderen van belasting- en toeslagschulden. Dit geldt voor natuurlijke personen, zowel particulieren als kleinere ondernemers.
 

Dat staat in de brief van de Staatssecretarissen van Financiën over de voortgang op toezeggingen herijking invorderingsstrategie en heroverweging Stroomlijnen Rood-Blauw. De Belastingdienst en Toeslagen hebben samen een aantal uitgangspunten opgesteld, waaronder het streven naar een persoonsgerichte benadering en het beschermen van het bestaansminimum.

De Wet Stroomlijnen bevat maatregelen voor harmonisering van de Invorderingswet (IW) en -regelgeving voor belastingen en toeslagen. De wet is niet in werking getreden, omdat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk was. De inwerkingtreding is nu verder opgeschort. In samenhang met de herijking van de invorderingsstrategie worden de maatregelen uit de wet heroverwogen. Hierbij wordt tevens de introductie van een hardheidsclausule in de IW onderzocht.

Het openstellen van de fiscale rechtsgang voor geschillen omtrent uitstel van betaling en kwijtschelding wordt nog onderzocht. De uitvoeringstoets door de Belastingdienst is bijna afgerond. Ook zijn adviezen gevraagd aan de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor de Rechtsbijstand.

Uitwerking invorderingsstrategie

In de zomer van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een uitwerking van de invorderingsstrategie, inclusief de maatregelen uit de wet Stroomlijnen die nog steeds wenselijk worden geacht.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven