Gerelateerd nieuws

Gesprek met marktpartijen over herinrichting Kamp Nieuw-Milligen

Voor de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen, nabij Uddel in Gelderland, houdt het Rijksvastgoedbedrijf op 19 en 22 april 2022 een marktbijeenkomst. Op de agenda staat de aanpak van het project; ontwerp, realisatie, financiering, exploitatie en onderhoud van een kazerne. Alle marktpartijen zijn welkom.

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert in Kamp Nieuw-Milligen een nieuw onderkomen voor het Korps Mariniers. Op de foto een amfibische oefening in Scandinavië.

De bijeenkomsten op 19 en 22 april gaan over de aanbesteding van een kazerne voor het Korps Mariniers. Het te realiseren bruto vloeroppervlak (bvo) is zo’n 120.000 vierkante meter; het totale oppervlak aan gebouwen inclusief de verdiepingen en binnen- en buitenmuren. Daarnaast zit in de opdracht zo’n 140.000 vierkante meter terreininrichting.

Het ministerie van Defensie is de opdrachtgever voor de nieuwe kazerne. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van het contract, waarin naast ontwerp, financiering en realisatie ook 25 jaar onderhoud en exploitatie zijn opgenomen. De DBFMO-aanbesteding, wat staat voor ‘Design, Build, Finance, Maintain and Operate’, is in Nederland het grootste contract in zijn soort. De ingebruikneming staat gepland vanaf begin 2029.

Energieneutraal

De energieneutraal te bouwen huisvesting biedt onderdak aan diverse functies. Naast slaapplaatsen of ‘legering’ voor een deel van de 2.130 op de kazerne werkzame mariniers, is op het terrein de bouw gepland van onder meer medische zorgvoorzieningen, een bedrijfsrestaurant, indoor sportruimtes, een logistiek centrum en kantoor- en lesruimtes.

Bij de terreininrichting en buitenruimte moet worden gedacht aan parkeerplaatsen, opstelplaatsen voor militaire wiel- en rupsvoertuigen, sportvoorzieningen en de trainingsfaciliteiten voor de mariniers.

De diverse functies en het langdurige onderhouds- en exploitatiecontract maken er een uitdagende opdracht van, die vraagt om de bundeling van expertises van verschillende marktpartijen binnen één samenwerkingsverband of consortium. Daarnaast heeft de gebruiker, het Korps Mariniers, uitgesproken ideeën en verwachtingen die worden verwerkt in de aanbesteding.

Gespreksonderwerpen

Belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomsten op 19 en 22 april is de inrichting en aanpak van het aanbestedingsproces. Die zijn grotendeels uitgewerkt, maar het RVB wil graag van marktpartijen horen hoe zij hierover denken. Iedereen mag daarover zijn visie op tafel leggen.

Het tweede onderwerp dat op de agenda staat is de samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Door de samenwerkingsvorm, in jargon een ‘publiek, private samenwerking’ (pps), werken overheid en de nog te selecteren marktpartij zeker 25 jaar samen.

Het RVB wil graag van in de opdracht geïnteresseerde bedrijven horen wat er nodig is voor een open en oprechte samenwerkingsrelatie, zowel in tijden waarin het goed gaat als op de momenten dat er spanning ontstaat omdat er belangen op het spel staan. Een goede relatie is een belangrijke voorwaarde, zo vindt het RVB, voor het afleveren van een bij de wensen van de gebruiker aansluitend product.

Derde onderwerp op de agenda is de risicoverdeling. Zo liggen op en vlakbij Kamp Nieuw-Milligen  waardevolle natuurgebieden; Natura2000 en Gelders NatuurNetwerk. Daarnaast is de ruimtelijke inpassing nog niet geregeld. De risico’s als gevolg van deze aspecten blijven voor rekening van de overheid. Voor de risico’s van ontwerp, bouw en beheer ontvangt het RVB graag meer inzicht om tot een evenwichtige risicoverdeling te komen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven