Gerelateerd nieuws

Herziene praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer

Deel 45 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties – Sectie uitmondingen’ is herzien. Hierin staan aanwijzingen voor het vervangen van verbrandingstoestellen, het werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw.

Wijzigingen
NPR 3378-45:2022 vervangt NPR 3378-45:2017. Deze nieuwe editie is nodig voor toelichting op praktijksituaties waarin bij een concentrisch CLV-systeem slechts een of enkele van de toestellen wordt vervangen, en de totale aanpassing op een later tijdstip zal plaatsvinden (‘tijdelijk doorgebruik’). Deze toelichting, met de voorwaarden en aandachtspunten, staat in bijlage D, ‘Tijdelijk doorgebruik concentrische CLV-systemen en uitpandige collectieve systemen’.

Wat is NPR 3378-45?
Deel 45 van NPR 3378 geeft richtlijnen voor het werken aan:

  • bestaande rookgasafvoersystemen;
  • bestaande uitmondingen;
  • het ventilatiesysteem;
  • de schil van het gebouw.

Met behulp van de richtlijnen kunt u beoordelen wanneer wel of niet sprake is van een potentieel gevaarlijke situatie. Er wordt ingegaan op het vereiste kwaliteitsniveau van de voorzieningen. Ook wordt een handvat gegeven om de consequenties te kunnen beoordelen van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van mechanische ventilatie in een bestaand gebouw.

De richtlijnen gelden ook voor situaties waarin wordt gewerkt aan de gasinstallatie van een gebouw waarin op een eerder moment wijzigingen zijn aangebracht aan het ventilatiesysteem en waarbij door verbeteringen aan de gebouwschil de infiltratie door de gebouwschil is verminderd.

Ten slotte staan in NPR 3378-45 richtlijnen voor de vervanging van een verbrandingstoestel, met betrekking op de luchttoevoervoorzieningen en de rookgasafvoervoorzieningen.

Verdere herziening
Nadat het nieuwe deel 48, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 48: Renovatie van rookgas- afvoervoorzieningen en verbrandingsluchttoevoervoorzieningen in de gestapelde bouw – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757 (in ontwikkeling), is gepubliceerd, zal een verdere herziening plaatsvinden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over NEN, neem dan contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Arie de Jong, Consultant, telefoon 015 2 690162 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer, en industriële verbrandingsinstallaties gerelateerd aan onder andere de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven