Gerelateerd nieuws

Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen stelt nieuwe standaard

Het Europese gebouwenbestand zorgt voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik en 36% van de gehele CO2-uitstoot in de EU. Hiermee vormt het een belangrijke sector voor renovaties om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verlagen tegen 2030. De herziene richtlijn voor energieprestaties van gebouwen stelt daarom nieuwe eisen aan zowel bestaande als nieuwe gebouwen om het gebouwenbestand tegen 2050 emissievrij te maken.

Voor (de)centrale overheden zijn deze nieuwe eisen relevant met het oog op de woningbouw, de energietransitie en de aanbesteding van duurzame infrastructuur. Bij aanbestedingen dient rekening te worden gehouden met de nieuwe richtlijn energieprestaties van gebouwen.

Belangrijkste doelstellingen
Het voorstel voor de herziene richtlijn introduceert een aantal veranderingen. De meest opvallende is het streven naar volledig emissievrije gebouwen in 2050; zowel bestaande als nieuwbouw.

Andere relevante veranderingen zijn:

  • Minimumnormen voor energieprestaties: de 15% minst energiezuinige gebouwen in elke lidstaat moeten worden opgewaardeerd
  • Een energieprestatiecertificaat voor bestaande gebouwen
  • Alle nieuwbouw moet emissievrij zijn tegen 1 januari 2030
  • Het opstellen van nationale actieplannen voor renovatie tegen 30 juni 2025
  • De invoering van een renovatiepaspoort uiterlijk tegen 31 december 2024
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven