Gerelateerd nieuws

Informatie en downloads ‘Essentiële controlepunten checklist editie 2022’ & ‘Whitepaper’

De afgelopen jaren heeft BBN geconstateerd dat in de dagelijkse praktijk bouwkundige situaties en constructies akkoord werden bevonden terwijl deze niet aan de eisen en regels voldeden. De oorzaak hiervan kwam vaak door onbekendheid met de regels, door verkeerde interpretatie of door gebrek aan kennis op het gebied van bouwkundige brandveiligheid. Speciaal voor dit soort situaties heeft BBN de uitgave ‘ Essentieel bouwkundige controlepunten’ ontwikkeld. Met behulp van deze uitgave kan eenvoudig worden bepaald of uw constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid.

BBN – Essentiële controlepunten brandveiligheid
Essentiële controlepunten brandveiligheid (complete editie 2022)
Hoofdstuk 1: Brandveiligheid
Hoofdstuk 2: Brandwerende constructies
Hoofdstuk 3: Brandgedrag van bouwmaterialen
Hoofdstuk 4: Platen, blokken en isolatiemateriaal
Hoofdstuk 5: Brandwerend glas
Hoofdstuk 6: Doorvoeringen en voegen
Hoofdstuk 7: Voetgangersdeuren, vliesgevels en glasdaken
Hoofdstuk 8: Brandwerende industriële- en bedrijfsdeuren
Hoofdstuk 9: Brandwerende textiele rolschermen
Hoofdstuk 10: Rook-en warmteafvoersystemen
Hoofdstuk 11: Overdrukinstallatie

BBN – Whitepaper BBL en NEN 6075
In deze white paper wordt toegelicht wat de regelgeving over rookbeheersing die op 1 juli 2021 is ingegaan is betekent voor brandkleppen. Naar aanleiding van vele vragen uit de markt heeft de BBN productwerkgroep brandwerende doorvoeringen en voegen het initiatief hiervoor genomen. Zie hieronder de PDF van deze whitepaper:

BBNWhitePaper Bbl en NEN 6075

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven