Gerelateerd nieuws

Provincie Gelderland stimuleert bedrijven die opgaven helpen oplossen

Plantaardige vleesvervangers, medische vindingen bij hemofilie en ms, energie niet alleen duurzaam opwekken maar ook opslaan; tal van slimme innovaties komen uit Gelderland. We kiezen ervoor die bedrijven te stimuleren die de grote opgaven van deze tijd helpen oplossen.

Innovaties zijn goed voor Gelderland

Innovaties vormen de motor voor het inkomen van bedrijven. En innovaties zijn ook nodig voor de grote opgaven van deze tijd. Daarom stimuleren we ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en nieuwe spelers om  daarvoor oplossingen te ontwikkelen (“missie-gedreven innovaties”) .In Gelderland stimuleren  we innovaties op het gebied van voeding, gezondheid, energie en het slim gebruik van grondstoffen en digitaliseren van werk- en productieprocessen. Want die dragen bij aan het Gelders verdienvermogen en daarmee ook aan het welzijn van inwoners.

Slimme bedrijven stimuleren

Zo stimuleren we slimme bedrijven, zodat ze nieuwe producten sneller kunnen ontwikkelen. Dat doen we met toegang tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten en financiële hulp, en met netwerken. Bedrijven werken zo aan succesvolle nieuwe producten voor de markt.. Die brengen óók economische waarde naar Gelderland in de vorm van inkomen en werkgelegenheid.

Steun aan organisaties die helpen

We ondersteunen organisaties waar slimme ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Oost NL, maar bijvoorbeeld ook Foodvalley NL, Health Valley, Connectr, RCT en andere organisaties. Die organisaties werken samen met kennis en onderzoeksinstellingen. En we maken gebruik van Europese en nationale subsidies.

Ons beleid helpt 

Dit provinciale beleid leidt tot veel baanbrekende nieuwe oplossingen en manieren om de omslag te versnellen. Onze aandacht is vooral gericht op benutten van de opgedane kennis en kunde en maatschappelijke impact.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven